BP-elektrisch

Wetsvoorstel: eigenaar elektrische auto parkeert straks goedkoper

Een elektrische auto parkeren wordt straks mogelijk goedkoper. Minister Van Nieuwenhuizen wil de gemeentewet wijzigen, zodat gemeentes lagere parkeertarieven kunnen rekenen voor emissieloze voertuigen. Hiermee hebben lokale overheden een instrument in handen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Haar plannen worden op 9 september behandeld in de vaste Kamercommissie voor I&W. Met het wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan een afspraak uit het Regeerakkoord Rutte III.

Kentekenregistratie

“Emissieloze voertuigen stoten geen fijnstof, stikstofdioxide en CO2 uit en leveren daarmee een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit”, valt te lezen in de memorie van toelichting. “In het licht van een breder pakket aan maatregelen draagt deze differentiatie van parkeertarieven bij aan de stimulering van het gebruik van emissie-loze voertuigen en daarmee aan de klimaatdoelstellingen.”

Verschil maken bij de parkeertarieven is mogelijk doordat in het kentekenregister, beheerd en onderhouden door de Dienst Wegverkeer (RDW), bij elk motorvoertuig de emissieklasse vermeld staat.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.