Parkeren BEELD VerkeersNet

‘Met juiste beleid kan aantal parkeerplekken met 25% dalen’

Met strenger parkeerbeleid en het stimuleren van alternatieven voor de auto kan het huidige aantal parkeerplaatsen in een gemeente met een kwart dalen. Bij deze ‘omslag’ kunnen gemeentes de hulp van provincies goed gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van MuConsult en Rho Adviseurs in opdracht van de provincie Noord-Holland.

In de studie Parkeren en duurzame verstedelijking onderzochten beide adviesbureaus het parkeerbeleid van verschillende gemeenten in Noord-Holland, in het bijzonder Alkmaar, Beverwijk, Enkhuizen, Hilversum, Hoorn en Purmerend. De onderzoekers voerden analyses uit met parkeerdata van gemeenten. Ook hielden ze onder meer interviews met verantwoordelijke gemeenteambtenaren en organiseerden ze klankbordgroepen met experts en ambtenaren van de provincie.

Zoekverkeer

De parkeerdruk ligt in de onderzochte gemeenten tussen de 62 en 87 procent bezetting. “Vanaf 80 procent ervaren mensen hinder”, legt MuConsult-onderzoeker Casper Stelling uit. “Dan zie je dat er zoekverkeer gaat ontstaan. Er hoeft niet gelijk sprake te zijn van een probleem. Soms is het in de ene straat vol, terwijl er een paar straten verderop nog plek is. Bovendien heb je te maken met piekmomenten: vooral als mensen thuiskomen van het werk wordt het druk. Met goede bewegwijzering kan de bezettingsgraad zonder veel problemen op 90 procent zitten.”

Desalniettemin: gemeentes willen hinder voor zijn. En dat niet alleen, ze willen alternatieven voor de auto stimuleren én zitten met een grote woningbouwopgave. Laat je je parkeerbeleid de vrije loop, dan rij je die ambities in de wielen.

Cocktail

“Per wijk hebben we het aantal parkeerplekken en het autobezit op een rij gezet”, zegt Stelling. “Dat gemiddelde hebben we afgezet tegen de groei van het aantal woningen. Dan blijkt dat het autobezit, autogebruik en de parkeervraag van inwoners fors toenemen.” Officieel stel je de parkeeroverlast hier niet mee vast, benadrukt de onderzoeker, maar het effect van die cocktail laat zich volgens hem wel raden.

Wat kunnen gemeentes doen? De parkeervraag beïnvloeden, en daarmee kunnen ze toe met een kwart minder plekken, blijkt uit het onderzoek. Dat betekent 57.400 minder parkeerplaatsen in de huidige situatie van de zes onderzochte gemeenten en 8.100 minder parkeerplaatsen voor de ontwikkeling van nieuwe woningen daar. Er is zelfs ruimte voor 600 extra woningen.

Tijdslimiet

Ambtenaren kunnen twee sporen volgen, legt de MuConsult-adviseur uit: restrictief parkeerbeleid en beïnvloeding van de vraag naar een auto en een parkeerplek. Wat die eerste categorie betreft: in het rapport wordt het reduceren van het parkeeraanbod genoemd. Dat heeft ‘een sterk verlagende werking op de parkeervraag.’ Een andere optie is bijvoorbeeld het verhogen van de tarieven of het instellen van een tijdslimiet. Het uitgeven van vergunningen voor bewoners behoort ook tot de mogelijkheden.

Gemeentes hebben meer vrijheid in het aanpassen van de parkeernormen dan ze denken, ontdekte Stelling. 90 procent van de gemeenten heeft een mogelijkheid om af te wijken van geldende parkeernormen. Bijvoorbeeld doordat er goede alternatieven zijn voor de auto en parkeerplaats voor de deur. Immers: in dat soort gevallen kun je met minder parkeerplaatsen toe. De praktijk leert echter dat dit nog maar weinig gebeurt.

Hand in hand

In de tweede categorie – beïnvloeding van de vraag – vallen maatregelen als het uitrollen van deelvoertuigen of het stimuleren van de fiets. Beide opties gaan hand in hand met elkaar, erkent Stelling. Het eenzijdig opheffen van parkeerplekken is geen oplossing.

In nieuwbouwwijken is dit nieuwe beleid makkelijker vorm te geven. Die stadsdelen worden vaak ontwikkeld rondom een OV-knooppunt. Bovendien: nieuwe bewoners weten vooraf dat er niet voor iedereen een parkeerplekje is. Sterker nog, sommigen zoeken dit soort wijken daar ook op uit. In oudere wijken is het een ander verhaal. “Daar is het een stuk lastiger”, zegt Stelling. “Deelmobiliteit slaat daar niet altijd zo aan. Maar het is niet onmogelijk. Co-creatie is dan wel heel belangrijk. In Amsterdam doen ze dat in het kader van de Agenda Autoluw. Daar gaat de gemeente actief met bewoners in gesprek.”

Te groot in je eentje

De provincie kan gemeentes ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw beleid. “Allereerst op het gebied van kennisdeling”, verklaart Stelling. “Door gemeentes aan elkaar te verbinden. Zie het als een soort makelaarsfunctie. Provincies kunnen ook een meer coördinerende rol op zich nemen op het gebied van smart mobility. Dat veld is voor een gemeente alleen vaak te groot. Ook vanwege hun verantwoordelijkheid voor het wegennet en het openbaar vervoer spelen provincies een rol. Waarom zouden ze het belang van lage parkeernormen niet meenemen in OV-aanbestedingen?”

Het onderzoek is uitgevoerd voor de coronacrisis. Dat had de nodige effecten, beschrijven beide adviesbureaus. Reizen met het openbaar vervoer werd beperkt. Mensen zijn daardoor afhankelijker geworden van de auto. Daar staat tegenover dat meer mensen zijn gaan thuiswerken. De onderzoekers gaan er daarom vooralsnog vanuit dat de coronacrisis beperkt effect heeft op de resultaten.

Auteur: Jan Pieter Rottier

3 reacties op “‘Met juiste beleid kan aantal parkeerplekken met 25% dalen’”

Carlo Knüwer|31.07.20|08:59

Zo’n restrictief kan veel positieve effecten teweegbrengen, maar iedere medaille heeft een keerzijde.
Jammer dat de keerzijde van zulk beleid hier niet belicht wordt.

Het verlaagd het niveau van dit medium tot dat van een folder van een zekere politieke partij.

Jan Pieter Rottier|31.07.20|08:21

@Theo zie laatste alinea ;-)

Theo Van Riet|30.07.20|21:37

Moet deze studie niet eventjes herzien worden nu men het openbaar vervoer niet meer promoveert maar adviseert van het te vermijden ?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.