Tips voor betere P+R-terreinen

Er is nog vele mis met de kwaliteit van P+R-terreinen. Niet alleen meer toezicht en betere verlichting helpen. In een nieuwe brochure geeft KpVV tips over wat er nog meer te verbeteren valt. Aangenamere en leukere P+R voorzieningen leiden niet alleen tot een betere veiligheidsbeleving van het terrein zelf, maar ook van het station en de stationsomgeving. Ook zijn sociaal veilige en prettig ingerichte P+R terreinen van positieve invloed op het oordeel van de reiziger over de gehele mobiliteitsketen. En worden dergelijke P+R terreinen beter gebruikt. Dit leidt vanzelf tot meer natuurlijk toezicht en meer mogelijkheden voor economische ontwikkelingen rond een P+R terrein, aldus KpVV.   
Toezicht is één van de aandachtspunten voor een veilig en prettig P+R terrein. Mensen die gebruik maken van een P+R terrein verblijven er maar kort. Van natuurlijk toezicht is daarom nauwelijks sprake. Wel is er natuurlijk toezicht mogelijk in de vorm van woningen of bedrijven in de buurt. Zijn die er niet en is er sprake van een grote mate van subjectieve en objectieve onveiligheid, dan kan men denken aan professioneel toezicht in de vorm van stadswachten, politiesurveillance of het aanstellen van een beheerder. Is er voornamelijk sprake van objectieve onveiligheid bijvoorbeeld veel autokraak, dan is cameratoezicht een effectief middel.

Ook goede verlichting is van groot belang voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de gebruikers van P+R voorzieningen. Tegenwoordig wordt steeds meer geëxperimenteerd met verschillende kleuren licht, bijvoorbeeld wit licht in plaats van traditioneel geel licht. Bij wit licht kan men beter gezichten herkennen waardoor het veiligheidsgevoel wordt vergroot. Naast traditionele vormen kan ook gedacht worden aan speelsere vormen met bijvoorbeeld LED verlichting.

Voor zowel het parkeerterrein als de looproute naar het station, is het verder belangrijk dat de parkeerder overzicht heeft. Dus geen hoge afscheidingen en overwoekerende struiken. Maak bij de (her)inrichting gebruik van laagblijvende begroeiing en speciale bomen die het zicht op ooghoogte niet belemmeren.

Belangrijk is dat er een of andere vorm van afscheiding is tussen het P+R terrein en de directe omgeving. Deze vorm van gelegenheidsbeperking voorkomt dat iedereen van alle kanten het terrein zo maar op kan en dat personen met minder goede bedoelingen zich snel uit de voeten kunnen maken. De voorkeur gaat uit naar een groene afscheiding in de vorm van een lage haag.

Er moeten ook voldoende parkeerplekken moeten zijn. Een reiziger die op de trein overstapt wordt zodoende niet gedwongen om dubbel of op illegale plekken te parkeren. Daarbij moet er rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld een groei van het reizigersaanbod of de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in de omgeving.

Een goede routing is essentieel voor het snel vinden van een parkeerplek. Een goede routing voorkomt ook dat men makkelijk rondjes kan rijden. Dit maakt het parkeerterrein minder aantrekkelijk voor autokrakers en autodieven. Naast voldoende parkeervlakken is het ook belangrijk dat er ruime parkeervakken zijn. Niet alleen voor invaliden, maar bijvoorbeeld ook voor moeders met kinderwagens. Het gestoken parkeren (visgraatmotief) wordt veelal als prettiger ervaren dan de standaard rechte vakken.

Ander aandachtspunt is de route aanduiding naar het P+R terrein en naar de perrons Er zijn voorbeelden te over van P+R terreinen waarvandaan en waarnaartoe een goede routeaanduiding ontbreekt. De aanrijroute naar het P+R terrein moet in alle gevallen duidelijk zijn voor de automobilist in een straal van minstens 5 kilometer om het P+R terrein heen. Op het P+R terrein aangekomen, mag de looproute naar het station niet te lang zijn en moet deze overzichtelijk zijn en duidelijk staan aangegeven.

Over het algemeen zijn er weinig activiteiten te bekennen op een P+R-terrein. Vooral in de avonduren is het er vaak uitgestorven. Het realiseren van relevante voorzieningen zoals een kiosk, een garage of winkels, is daarom aan te bevelen. Bij kleinere stations is een gecombineerd gebruik van het parkeerterrein, zoals door bedrijven, bezoekers van een zwembad of een sportvereniging in de buurt, een optie. Dit zorgt voor extra beweging op het terrein, ook in de avonduren.

Aan de hand van dynamische reisinformatie op tactische plaatsen bij de inrit en op weg naar het perron, kan de (haastige) parkeerder inschatten hoeveel tijd er nog rest en of er haast is geboden. De minder frequente gebruikers kunnen zich beter oriënteren. Dit voorkomt gevoelens van onzekerheid en dus ook onveiligheid

Compartimentering vergroot de herkenbaarheid en daarmee de sociale controle en maakt dat parkeerders zich beter kunnen oriënteren.

En tenslotte: Inmiddels zijn de meeste mensen wel gewend aan de campagnes ‘Niets erin, niets eruit’ en ‘Auto op slot, buit eruit’. Toch zijn er nog altijd automobilisten die dure spullen in hun auto achterlaten. Een bewustwordingscampagne is en blijft daarom een goede gelegenheidsbeperkende maatregel die uitstekend past bij een P+R terrein.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Tips voor betere P+R-terreinen - VerkeersNet

Tips voor betere P+R-terreinen

Er is nog vele mis met de kwaliteit van P+R-terreinen. Niet alleen meer toezicht en betere verlichting helpen. In een nieuwe brochure geeft KpVV tips over wat er nog meer te verbeteren valt. Aangenamere en leukere P+R voorzieningen leiden niet alleen tot een betere veiligheidsbeleving van het terrein zelf, maar ook van het station en de stationsomgeving. Ook zijn sociaal veilige en prettig ingerichte P+R terreinen van positieve invloed op het oordeel van de reiziger over de gehele mobiliteitsketen. En worden dergelijke P+R terreinen beter gebruikt. Dit leidt vanzelf tot meer natuurlijk toezicht en meer mogelijkheden voor economische ontwikkelingen rond een P+R terrein, aldus KpVV.   
Toezicht is één van de aandachtspunten voor een veilig en prettig P+R terrein. Mensen die gebruik maken van een P+R terrein verblijven er maar kort. Van natuurlijk toezicht is daarom nauwelijks sprake. Wel is er natuurlijk toezicht mogelijk in de vorm van woningen of bedrijven in de buurt. Zijn die er niet en is er sprake van een grote mate van subjectieve en objectieve onveiligheid, dan kan men denken aan professioneel toezicht in de vorm van stadswachten, politiesurveillance of het aanstellen van een beheerder. Is er voornamelijk sprake van objectieve onveiligheid bijvoorbeeld veel autokraak, dan is cameratoezicht een effectief middel.

Ook goede verlichting is van groot belang voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de gebruikers van P+R voorzieningen. Tegenwoordig wordt steeds meer geëxperimenteerd met verschillende kleuren licht, bijvoorbeeld wit licht in plaats van traditioneel geel licht. Bij wit licht kan men beter gezichten herkennen waardoor het veiligheidsgevoel wordt vergroot. Naast traditionele vormen kan ook gedacht worden aan speelsere vormen met bijvoorbeeld LED verlichting.

Voor zowel het parkeerterrein als de looproute naar het station, is het verder belangrijk dat de parkeerder overzicht heeft. Dus geen hoge afscheidingen en overwoekerende struiken. Maak bij de (her)inrichting gebruik van laagblijvende begroeiing en speciale bomen die het zicht op ooghoogte niet belemmeren.

Belangrijk is dat er een of andere vorm van afscheiding is tussen het P+R terrein en de directe omgeving. Deze vorm van gelegenheidsbeperking voorkomt dat iedereen van alle kanten het terrein zo maar op kan en dat personen met minder goede bedoelingen zich snel uit de voeten kunnen maken. De voorkeur gaat uit naar een groene afscheiding in de vorm van een lage haag.

Er moeten ook voldoende parkeerplekken moeten zijn. Een reiziger die op de trein overstapt wordt zodoende niet gedwongen om dubbel of op illegale plekken te parkeren. Daarbij moet er rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld een groei van het reizigersaanbod of de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in de omgeving.

Een goede routing is essentieel voor het snel vinden van een parkeerplek. Een goede routing voorkomt ook dat men makkelijk rondjes kan rijden. Dit maakt het parkeerterrein minder aantrekkelijk voor autokrakers en autodieven. Naast voldoende parkeervlakken is het ook belangrijk dat er ruime parkeervakken zijn. Niet alleen voor invaliden, maar bijvoorbeeld ook voor moeders met kinderwagens. Het gestoken parkeren (visgraatmotief) wordt veelal als prettiger ervaren dan de standaard rechte vakken.

Ander aandachtspunt is de route aanduiding naar het P+R terrein en naar de perrons Er zijn voorbeelden te over van P+R terreinen waarvandaan en waarnaartoe een goede routeaanduiding ontbreekt. De aanrijroute naar het P+R terrein moet in alle gevallen duidelijk zijn voor de automobilist in een straal van minstens 5 kilometer om het P+R terrein heen. Op het P+R terrein aangekomen, mag de looproute naar het station niet te lang zijn en moet deze overzichtelijk zijn en duidelijk staan aangegeven.

Over het algemeen zijn er weinig activiteiten te bekennen op een P+R-terrein. Vooral in de avonduren is het er vaak uitgestorven. Het realiseren van relevante voorzieningen zoals een kiosk, een garage of winkels, is daarom aan te bevelen. Bij kleinere stations is een gecombineerd gebruik van het parkeerterrein, zoals door bedrijven, bezoekers van een zwembad of een sportvereniging in de buurt, een optie. Dit zorgt voor extra beweging op het terrein, ook in de avonduren.

Aan de hand van dynamische reisinformatie op tactische plaatsen bij de inrit en op weg naar het perron, kan de (haastige) parkeerder inschatten hoeveel tijd er nog rest en of er haast is geboden. De minder frequente gebruikers kunnen zich beter oriënteren. Dit voorkomt gevoelens van onzekerheid en dus ook onveiligheid

Compartimentering vergroot de herkenbaarheid en daarmee de sociale controle en maakt dat parkeerders zich beter kunnen oriënteren.

En tenslotte: Inmiddels zijn de meeste mensen wel gewend aan de campagnes ‘Niets erin, niets eruit’ en ‘Auto op slot, buit eruit’. Toch zijn er nog altijd automobilisten die dure spullen in hun auto achterlaten. Een bewustwordingscampagne is en blijft daarom een goede gelegenheidsbeperkende maatregel die uitstekend past bij een P+R terrein.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.