Bus in centrum van Groningen

Groningen pakt overlast aan met uitbreiding betaald parkeren

Foto: JP

De gemeente Groningen wil in een flink aantal extra wijken betaald parkeren invoeren. Zo wil het college van B en W de parkeeroverlast in deze wijken aanpakken. Bovendien hoopt het college met deze maatregel de openbare ruimte terug te winnen op de geparkeerde auto.

Het gaat om een fors gebied, maar toch is het streven om overal tegelijkertijd de maatregel door te voeren. Alleen op die manier kan voorkomen worden dat de parkeerders naar een volgende wijk opschuiven. Want in Groningen is al eerder gemerkt dat forenzen en ander wijkvreemd verkeer best bereid zijn een paar straten verder te lopen als parkeren daar nog gratis is.

Forenzen

De gemeente hoopt dat forenzen gaan parkeren op de gratis P+R terreinen rondom Groningen. Op die manier komt er meer ruimte op straat. Die ruimte biedt bewoners de mogelijkheid om hun auto in de eigen straat te parkeren, maar creëert ook ruimte om te wandelen, te fietsen, voor kinderen om te spelen en om groenvoorzieningen te realiseren.

“Openbare ruimte is schaars en van ons allemaal en niet alleen bestemd voor de geparkeerde auto. We willen de parkeeroverlast aanpakken en ook de andere functies van de straat meer ruimte geven en samen met de buurtbewoners anders invullen”, licht Philip Broeksma, wethouder Verkeer en Vervoer toe.

Het gaat uiteindelijk om een zogenaamde ‘derde schil’ rondom Groningen. In het centrum moeten automobilisten al betalen om te parkeren, net zoals in enkele omliggende wijken. Het college wil dit uitbreiden naar de wijken Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de ontwikkelzone rondom het Oosterhamrikkanaal, De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein) en het Stadspark worden meegenomen. Over de Indische Buurt wordt apart een besluit genomen.

Parkeeroverlast

De parkeerproblemen in Groningen zijn al langer groot. Er komen veel klachten van bewoners die hun auto niet meer in hun eigen straat kunnen parkeren of hun stoepen of uitritten geblokkeerd zien door geparkeerde auto’s. Er zijn zelfs in twee wijken handtekeningenacties gestart om de gemeente te bewegen actie te nemen, schrijft de burgemeester.

De uitbreiding van het betaald parkeren is volgens de gemeente een geschikte oplossing. Wel schrijft burgemeester Koen Schuiling in de brief aan de gemeenteraad dat er een goede balans moet worden gevonden tussen de kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeerskundige inrichting bij wijkvernieuwingen.

“We willen voorkomen dat een goede parkeeroplossingen voor een straat of bouwblok onacceptabele gevolgen heeft voor de omliggende buurt.” Uiteindelijk zijn deze maatregelen verder bedoeld als basis voor andere mobiliteitsmaatregelen, zoals meer verkeersveiligheid.

Parkeertarieven

Het gaat om een wens en de verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een raadsvoorstel wordt ingediend over het creëren van een derde schil betaald parkeren. Het college moet dan ook nog het tarief van een parkeervergunning voor deze derde schil vaststellen. Maar het is de ambitie om de tarieven wel te laten verschillen van de tarieven in de eerste en tweede schil. Hoe dichterbij het stadscentrum, hoe duurder het is om daar te parkeren.

Als dit voorstel wordt aangenomen door de gemeenteraad, zal betaald parkeren overigens nog steeds niet in alle woonwijken in de stad de norm zijn. Er zijn nog enkele wijken waarin de parkeeroverlast laag is en waar die ook niet op termijn verwacht wordt.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Groningen pakt overlast aan met uitbreiding betaald parkeren - VerkeersNet
Bus in centrum van Groningen

Groningen pakt overlast aan met uitbreiding betaald parkeren

Foto: JP

De gemeente Groningen wil in een flink aantal extra wijken betaald parkeren invoeren. Zo wil het college van B en W de parkeeroverlast in deze wijken aanpakken. Bovendien hoopt het college met deze maatregel de openbare ruimte terug te winnen op de geparkeerde auto.

Het gaat om een fors gebied, maar toch is het streven om overal tegelijkertijd de maatregel door te voeren. Alleen op die manier kan voorkomen worden dat de parkeerders naar een volgende wijk opschuiven. Want in Groningen is al eerder gemerkt dat forenzen en ander wijkvreemd verkeer best bereid zijn een paar straten verder te lopen als parkeren daar nog gratis is.

Forenzen

De gemeente hoopt dat forenzen gaan parkeren op de gratis P+R terreinen rondom Groningen. Op die manier komt er meer ruimte op straat. Die ruimte biedt bewoners de mogelijkheid om hun auto in de eigen straat te parkeren, maar creëert ook ruimte om te wandelen, te fietsen, voor kinderen om te spelen en om groenvoorzieningen te realiseren.

“Openbare ruimte is schaars en van ons allemaal en niet alleen bestemd voor de geparkeerde auto. We willen de parkeeroverlast aanpakken en ook de andere functies van de straat meer ruimte geven en samen met de buurtbewoners anders invullen”, licht Philip Broeksma, wethouder Verkeer en Vervoer toe.

Het gaat uiteindelijk om een zogenaamde ‘derde schil’ rondom Groningen. In het centrum moeten automobilisten al betalen om te parkeren, net zoals in enkele omliggende wijken. Het college wil dit uitbreiden naar de wijken Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de ontwikkelzone rondom het Oosterhamrikkanaal, De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein) en het Stadspark worden meegenomen. Over de Indische Buurt wordt apart een besluit genomen.

Parkeeroverlast

De parkeerproblemen in Groningen zijn al langer groot. Er komen veel klachten van bewoners die hun auto niet meer in hun eigen straat kunnen parkeren of hun stoepen of uitritten geblokkeerd zien door geparkeerde auto’s. Er zijn zelfs in twee wijken handtekeningenacties gestart om de gemeente te bewegen actie te nemen, schrijft de burgemeester.

De uitbreiding van het betaald parkeren is volgens de gemeente een geschikte oplossing. Wel schrijft burgemeester Koen Schuiling in de brief aan de gemeenteraad dat er een goede balans moet worden gevonden tussen de kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeerskundige inrichting bij wijkvernieuwingen.

“We willen voorkomen dat een goede parkeeroplossingen voor een straat of bouwblok onacceptabele gevolgen heeft voor de omliggende buurt.” Uiteindelijk zijn deze maatregelen verder bedoeld als basis voor andere mobiliteitsmaatregelen, zoals meer verkeersveiligheid.

Parkeertarieven

Het gaat om een wens en de verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een raadsvoorstel wordt ingediend over het creëren van een derde schil betaald parkeren. Het college moet dan ook nog het tarief van een parkeervergunning voor deze derde schil vaststellen. Maar het is de ambitie om de tarieven wel te laten verschillen van de tarieven in de eerste en tweede schil. Hoe dichterbij het stadscentrum, hoe duurder het is om daar te parkeren.

Als dit voorstel wordt aangenomen door de gemeenteraad, zal betaald parkeren overigens nog steeds niet in alle woonwijken in de stad de norm zijn. Er zijn nog enkele wijken waarin de parkeeroverlast laag is en waar die ook niet op termijn verwacht wordt.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.