Delft wil parkeereis versoepelen voor moeilijk te realiseren woningbouwplannen in binnenstad

Als nieuwe bewoners van een nieuw- of verbouwproject in de binnenstad geen aanspraak maken op een parkeervergunning kan de eis van parkeren op eigen terrein in sommige gevallen komen te vervallen. Het college van Delft wil hiermee bevorderen dat moeilijk te realiseren bouwplannen toch van de grond komen, zonder dat dit leidt tot extra parkeerdruk op straat.
In de binnenstad hebben ontwikkelaars in sommige situaties moeite om bouwplannen of verbouwplannen voor woningen te realiseren omdat het maken van parkeerplaatsen op eigen terrein te veel kosten met zich meebrengt. Ook het alternatief, het huren van parkeerplaatsen in een nabijgelegen parkeergarage voor een periode van minimaal twintig jaar, is kostbaar en bewerkelijk. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor bij de verbouw van monumentale panden tot woningeenheden en de realisatie van woningen boven winkels.
Deze bouwplannen komen mogelijk wel van de grond zonder parkeervoorziening. Dit is een interessante optie voor nieuwe bewoners die geen auto bezitten. Daarom maakt het college het mogelijk om bij deze woningplannen een parkeerovereenkomst af te sluiten waarbij niet wordt voldaan aan de parkeereis voor woningen.
Voor de nieuwe bewoners van deze panden betekent dit dat zij nooit in aanmerking zullen komen voor een parkeervergunning. Als zij later alsnog een auto aanschaffen dan zullen zij een parkeerplaats in een garage moeten kopen of huren. Omdat er geen vergunninghouders bijkomen zal de parkeerdruk op straat dan ook niet toenemen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.