Auto's rijden 's nachts door centrum Utrecht

Nieuwe parkeervisie Utrecht: aantal auto’s stabiliseren

Hoewel het aantal inwoners en bezoekers toeneemt, wil de gemeente Utrecht dat het aantal auto’s in de stad niet verder toeneemt. Dat staat in het concept van een nieuw parkeervisie van de gemeente. Utrecht wil inzetten op andere vormen van mobiliteit, zoals lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit.

Het concept ligt nu ter inzage en Utrechters kunnen hierop reageren tot 1 februari. “Met de nieuwe Parkeervisie geven we aan op welke manier het Utrechtse parkeerbeleid bijdraagt aan een gezonde groei van de stad. Door te sturen op het aantal auto’s, en ruimte te bieden voor het stallen van fietsen, zorgen we dat stad leefbaar en bereikbaar blijft, en dat er ruimte overblijft voor lopen en verblijven, voor spelen en voor groen”, aldus het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Breder kijken

Het nieuwe beleid verschilt met name met het beleid uit 2013 omdat nu veel meer gebiedsoverstijgend en stadsbreed wordt gekeken en niet meer vooral buurtgericht. “In de nieuwe Parkeervisie kijken we daarom niet alleen naar wat op buurtniveau nodig is om de stad gezond en aantrekkelijk te houden, maar leggen we onze focus daarnaast op de bredere mobiliteitsdoelen voor de hele stad.”

Vier doelen hoopt de gemeente met het nieuwe beleid te bereiken. Ten eerste gaat het om de bereikbaarheid van de stad. Dat kan met de auto voor wie dat noodzakelijk is, maar ook veel meer met andere vormen van vervoer. Daarnaast wil Utrecht de ruimte anders gebruiken en meer plek creëren om te verblijven, te wandelen en te fietsen. Dit kan bijvoorbeeld door autoparkeerplaatsen te veranderen in fietsenstallingen.

De schaarse parkeerruimte die er wel is, wil Utrecht op een rechtvaardige manier verdelen. De stad moet voor iedereen bereikbaar zijn, al kan de gemeente niet bepalen voor wie de auto noodzakelijk is en voor wie een luxe. Daar gaat Utrecht bij de verdeling naar kijken, met name naar mensen met een beperking. Hierbij wordt het parkeerbeleid zodanig ingericht dat gezonde en meer duurzame vormen van mobiliteit worden gestimuleerd.

Concrete wijzigingen

In de visie worden in ieder geval acht concrete punten voorgesteld, die direct van kracht zijn als de visie wordt aangenomen. Het gaat dan om de punten:

 • we stellen voor om de bandbreedte bij de parkeernormen af te schaffen (module
  Parkeernormen)
 • we stellen voor om de B2-parkeernormen gelijk te stellen aan de B1-parkeernormen (module
  Parkeernormen)
 • we stellen voor om de mogelijkheden om af te wijken van de parkeereis ten behoeve van
  alternatieve mobiliteitsoplossingen te verruimen (module Parkeernormen)
 • we stellen voor om voortaan van initiatiefnemers te vragen dat ze in een mobiliteitsplan
  vastleggen hoe mobiliteit in de gebruiksfase wordt geregeld (module Parkeernormen)
 • we stellen voor om een Bereikbaarheidsfonds te introduceren voor meefinancieren van
  alternatieve mobiliteitsoplossingen (module Parkeernormen)
 • we stellen voor om de gebieden voor het houden van een draagvlakmeting niet meer vooraf
  vast te leggen (module Aanpak betaald parkeren)
 • we stellen voor om bij invoering van betaald parkeren een overgangsregeling aan te bieden
  aan bestaande bewoners (module Aanpak betaald parkeren)
 • we stellen voor om de invulling en vorm van de participatie bij invoering van betaald parkeren
  af te stemmen op de wensen in de buurt (module Aanpak betaald parkeren)

Het concept waarop Utrechters nu kunnen reageren, is een visie op hoofdlijnen. Die wordt uitgewerkt in zes verschillende modules, waarvan de modules parkeernormen en aanpak betaald parkeren al klaar zijn. Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe de gemeente invulling geeft aan beleidskaders en hoe het dit beleid concreet wil inzetten. De andere vier modules moeten na de zomer van 2021 klaar zijn en kunnen dan eind volgend jaar ter besluitvorming worden voorgelegd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een gratis proefabonnement van een maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.