Geparkeerde auto's op afgesloten parkeerplaats

Nieuwe parkeernormen in Den Bosch passen beter bij beleid

Foto Inge

De huidige parkeernormen in Den Bosch passen niet meer bij de eisen en doelen die de gemeente heeft voor ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en klimaat. Daarom heeft de gemeente nieuwe parkeernormen gemaakt. Het voorstel is om de normen te verlagen in de gebieden waar de ruimte in de stad het meest schaars is.

Wethouder Ufuk Kâhya: “Het aanpassen van de parkeernormen is een logisch gevolg van ons beleid. Het gaat dan om onze doelen voor duurzaamheid, woningbouw, leefbaarheid, bereikbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Met het aanpassen van de parkeernormen zetten we hierin een belangrijke stap. We kiezen daarbij voor meer ruimte voor de fiets, ruimte voor deelmobiliteit en meer groen. Ook hebben we oog voor inclusiviteit.”

Ambities

Parkeernormen zijn een goed instrument om te sturen op het aantal parkeerplaatsen. De huidige parkeernormen in Den Bosch komen uit 2016 en sluiten niet meer aan bij de ambities van de stad. De gemeente moet spaarzaam omgaan met de beschikbare openbare ruimte, onder meer vanwege de vraag naar meer woningen. Het is de ambitie om vooral het gebruik van actieve en duurzame vervoersmiddelen te stimuleren, zonder sterk te sturen op het autobezit.

Om die reden wil de gemeente de parkeernormen verlagen in de brede binnenstad en de schil daaromheen. Daar is de norm vastgesteld op maximaal 1,0 parkeerplaatsen per woning. “Het is allang niet meer het geval dat ieder huishouden in het centrum een auto heeft. Het gemiddelde autobezit ligt hier lager dan in de rest van de gemeente”, aldus de gemeente. Bovendien past het realiseren van meer parkplaatsen niet bij de doelstellingen.

Maatwerk

Daarnaast worden minder parkeerplaatsen aangehouden voor bezoekers. De richtlijn is volgens CROW 0,3, maar de gemeente kiest in het centrum en de schil om het centrum heen voor een parkeernorm van 0,1 en 0,2 per woning. De binnenstad is vanwege het NS-station goed bereikbaar met het openbaar vervoer, lopen, fietsen en deelvervoer. Hierdoor kunnen bij nieuwe bouwplannen minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd. “We houden hierdoor voldoende ruimte voor water en groen. Daarmee zorgen we voor een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving.”

Om flexibel te kunnen inspelen op veranderingen, kiest Den Bosch voor de introductie van een maatwerkkader. Zowel binnen de gemeente als bij projectontwikkelaars bestaat daaraan behoefte. Het is namelijk belangrijk om niet te veel, maar ook niet te weinig parkeerplaatsen te realiseren. Dit vraagt om maatwerk, maar aan de andere kant ook om een duidelijk, eenduidig toetsbaar kader.

Het maatwerkkader biedt die ruimte. Deze kader is opgebouwd als een stappenplan met een aantal reductiefactoren. Door die factoren toe te passen op de norm, kan een korting worden gegeven op de parkeernorm. Het geeft een ontwikkelaar dus concrete handvatten voor een onderbouwing voor een parkeerbalans met minder parkeerplaatsen dan volgens de norm gerealiseerd zouden moeten worden. Volgens Den Bosch fungeert dit als een maximumparkeernorm: meer kan niet, minder kan wel, mits voldoende onderbouwd.

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit wordt in de Brabantse stad gezien als een manier om de bereikbaarheid te verbeteren. Bij bouwplannen krijgen ontwikkelaars dan ook de mogelijkheid om deze vorm van vervoer aan te bieden. Het is vooral een goed alternatief op plekken waar minder ruimte is voor parkeren van eigen auto’s. Daarbij neemt de gemeente meteen het plaatsen van elektrische oplaadpunten mee. “Zo bevorderen we het gebruik van deelmobiliteit en voorkomen we dat er teveel parkeerplaatsen worden aangelegd”, aldus de gemeente.

Ontwikkelaars krijgen bovendien te maken met kwaliteitseisen voor fietsparkeerplaatsen. Die komt naast de norm voor het aantal parkeerplaatsen voor fietsen. Op die manier wil de stad garanderen dat ontwikkelaars in plannen  voor appartementencomplexen niet vergeten om voldoende, goede en goed bereikbare fietsvoorzieningen te maken. Dit moet het aantrekkelijker maken voor bewoners om de fiets te pakken en krijgen bezoekers meer plekken om de fiets te parkeren.

Vervolg

Het voorstel is inmiddels vrijgegeven voor inspraak en daar staan zes weken voor. Vervolgens stelt de gemeente een definitieve Nota op. De gemeenteraad in de Brabantse stad zal in juli 2021 een definitief besluit nemen over de nieuwe parkeernormen en verdere plannen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.