Parkeerautomaat. Foto: iStock / Elco van Berkel

Den Bosch loopt miljoenen mis aan parkeerinkomsten door corona

De gemeente Den Bosch houdt er rekening mee in 2021 maximaal 8,3 miljoen euro aan parkeerinkomsten mis te lopen. Door de coronacrisis en de lockdowns bezoeken beduidend minder mensen de stad. In het meest positieve scenario voorziet de Brabantse gemeente een tekort van 5,2 miljoen euro. Dat komt overeen met het misgelopen bedrag in 2020.

Dit staat in het vierde coronarapport dat het college van B en W aan de gemeenteraad heeft verstuurd. Hierin wordt de raad geïnformeerd over het financiële effect dat de crisis heeft op de gemeente. Het college heeft de verwachting fors moeten bijstellen, want ten opzichte van het vorige rapport houdt de gemeente inmiddels rekening met een extra verlies van 3 miljoen euro.

Totale tekort

De Brabantse hoofdstad voorziet mogelijk ook op termijn effecten als gevolg van meer leegstand van winkels en bedrijven. Dit zal erg afhankelijk zijn van de omvang en de duur van de recessie. De gemeente schat het totale tekort voor 2021 op dit moment in tussen de 5,5 miljoen en 11 miljoen euro. In 2020 bood het Rijk een ruime compensatie, maar vooralsnog is het onbekend of dit ook in 2021 geldt.

Het is de inschatting van de gemeente dat er in 2022 geen sprake meer zijn van beperkende maatregelen door de coronacrisis, al moet de tijd dit uitwijzen. Daardoor is het lastig voorspellingen te doen voor de toekomst. “We zijn nog niet aan het einde van de crisis. De onzekerheid blijft groot en de financiële uitkomst ongewis. Belangrijke determinanten zijn het uitfaseren van de beperkende maatregelen, de snelheid van het aantrekken van de economie en de mate waarin het Rijk gemeenten extra financieel tegemoet komt vanwege de impact van corona”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Financieel beleid

Al voor de coronacrisis zag de financiële situatie van veel Nederlandse gemeenten er niet echt rooskleurig uit. ’s Hertogenbosch staat er nog relatief goed voor door een solide financieel beleid de afgelopen jaren. In de voorjaarsnota erkent de gemeente echter dat er enkele onzekerheden zijn.

Wethouder Jan Hoskam: “De financiële situatie voor de komende jaren is inderdaad onzeker. Veel zal ervan afhangen of het Rijk onze gemeente financieel tegemoet komt. We hopen dat de formatie van het kabinet meer duidelijkheid schept én ons perspectief biedt. We verwachten de begroting voor volgend jaar wel weer sluitend te kunnen maken. Dat willen we net als vorig jaar doen met een eenmalige onttrekking uit de gevormde reserve.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.