IT Platform voor openbaar vervoer

BISON moet de informatie-uitwisseling in het ov verbeteren. De naam staat voor het het platform voor Beheer Informatie Standaarden Openbaar Vervoer Nederland. Het is deze maand officieel van start gegaan.

In de oprichting van BISON heeft de Provincie Noord-Holland het voortouw genomen, Connekt zal BISON faciliteren. BISON richt zich op ‘de harmonisatie, staandaardisatie, het beheer en de bewaking van alle informatiestandaarden die de informatie-uitwisseling binnen het openbaar vervoer faciliteren’ . Ook zal BISON fungeren als kenniscentrum voor het vastleggen van IT-beleid en voornemens in ondermeer concessies.
De activiteiten van het platform zijn:

  • het ontwikkelen en beheren van informatiestandaarden die toegepast worden ten behoeve van een betrouwbare en consistente informatieuitwisseling tussen partijen in het OV
  • het onderzoeken, beoordelen, controleren en wijzigen van deze standaarden
  • het bevorderen van continuïteit en marktwerking met betrekking tot informatieuitwisseling in het OV
  • het adviseren omtrent informatieuitwisseling in het OV, in het bijzonder omtrent dynamische reisinformatie
  • het streven naar samenwerking en/of integratie met europese of internationale standaarden
  • het samenwerken met organisaties met eenzelfde doelstelling

In de oprichting van BISON zijn verschillende organisaties betrokken, zoals de Klankbordgroep Landelijk Beheer (met vertegenwoordigers van IPO, SKVV, V&W, vervoersbedrijven en marktpartijen), de Landelijke Werkgroep DRIS (met medewerkers van provincies en stadsregio’s), de Landelijke stuurgroep Openbaar Vervoer Reisinformatie (binnen V&W). Ook overige partijen, zoals VNG en vervoerders, en de industrie via Connekt zijn inmiddels betrokken. Organisaties die direct betrokken zijn bij de doelstellingen van de vereniging kunnen deelnemen aan BISON. De vereniging kent zeven soorten leden: Provincies,Kaderwetgebieden, Rijksoverheden, Infrabeheerders, Vervoerders, Marktpartijen, Reizigers.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.