Stadsregio Arnhem-Nijmegen gaat voor snelle bussen

De stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft een wensenlijst opgesteld voor het openbaar vervoer tot 2023. In eerste instantie zet de stadsregio in op de ontwikkelingen van snelle bussen en de trolley. Verder staan schoon en duurzaam openbaar vervoer, vrijliggende infrastructuur voor (hoogwaardig) openbaar vervoer en uitbreiding van het merk Breng centraal.

De nieuwe openbaar-vervoerconcessie waar het om gaat start eind 2012 en duurt tot eind 2022. De stadsregio zet in op ‘vanzelfsprekend, herkenbaar en toegankelijk openbaar vervoer’. Dit kenmerkt zich door een logisch opgebouwd netwerk, een herkenbaar merk en heldere reisinformatie, aldus de stadsregio. Naast het busvervoer in de hele stadsregio maakt ook de trein op het traject Arnhem-Doetinchem onderdeel uit van de nieuwe concessie. Sinds eind 2009 rijdt het openbaar vervoer in de stadsregio onder de vlag van Breng. De stadsregio kiest ervoor dit herkenbare merk te handhaven en verder uit te breiden op bijvoorbeeld de trein, de bushaltes en de (digitale) reisinformatie.
De stadsregio zet zich in voor snel, hoogwaardig openbaar vervoer in hoge frequenties. Het is de ambitie de komende jaren een netwerk van vrijliggende infrastructuur langs hoofdroutes te realiseren. Op deze infrastructuur kunnen verschillende vervoersmiddelen rijden; in eerste instantie zet de stadsregio in op de ontwikkelingen van snelle bussen en de trolley. Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk wordt stap voor stap in overleg met de vervoerder en gemeenten ontwikkeld.
De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft momenteel een van de schoonste openbaar vervoerconcessies van Nederland. De stadsregio verwacht van de nieuwe vervoerder dat hij dit verder ontwikkelt. Handhaving van de aardgasbussen in Nijmegen en de trolley in Arnhem zijn vereisten. Voor de overige dieselbussen geldt dat de minimale uitstootnorm EEV blijft, maar dat de nieuwe vervoerder wordt uitgedaagd te kijken naar verdere uitstootvermindering door gebruik van Euro VI of groen gas. Ook wordt er een pilot met 5 extra waterstofbussen uitgevraagd.
De stadsregio streeft naar synergie tussen ruimtelijke ontwikkeling en openbaar vervoer. De stadsregio en de stadsregiogemeenten maken hier afspraken over. Deze afspraken zijn onderdeel van de informatie die de vervoerders krijgen om hun aanbieding te maken . Op die manier kan de nieuwe vervoerder in een vroeg stadium rekening houden met toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen en hier het openbaar vervoersaanbod op afstemmen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.