Saldoparkeren

Amsterdam zet parkeerbeleid in voor verandering reisgedrag

Saldoparkeren zou kostbare ruimte in de leefomgeving teruggeven. Foto: Inge Jacobs

Er is tot 2030 een beperkte groei mogelijk van het autoverkeer in Amsterdam-Noord, maar een verdere toename past niet in de openbare ruimte. Dit vraagt om een verandering van het reisgedrag. Het duurder maken van het parkeren en het verlagen van de plafonds voor parkeervergunningen zijn twee maatregelen die de gemeente wil nemen om ervoor te zorgen dat er plek blijft voor alle inwoners van Noord. “Zonder maatregelen kan het wegennet van Noord de groeiende autostromen op termijn niet meer aan”, aldus verkeerswethouder Egbert de Vries.

De wethouder Verkeer en Vervoer reageert op vragen van Kevin Kreuger van JA21. De bevolking zal in Amsterdam-Noord naar verwachting verdubbelen, maar het autoverkeer kan niet op dezelfde manier groeien. Dit leidde tot het Mobiliteitsplan Noord, maar de lokale fractie maakt zich hier zorgen om. Er worden in dit stadsdeel nog behoorlijk wat autoritjes gemaakt. Draagvlak vinden voor dit plan zou best eens lastig kunnen zijn, omdat inwoners niet hebben gevraagd om de transitie naar een mobiliteit die minder is gericht op de auto.

Groei inwoners

Het nieuwe plan speelt in op de verwachte groei van het aantal inwoners en bezoekers in Amsterdam-Noord. Een evenredige toename van het aantal auto’s past simpelweg niet. Maar JA21 is bang dat de huidige inwoners van Noord door het plan verdrongen zullen worden. Het kan er zelfs voor zorgen dat de steun voor de verdichtingsplannen afnemen, omdat Noorderlingen het gevoel kunnen krijgen dat zij zich moeten aanpassen aan de komst van nieuwe inwoners.

De verkeerswethouder brengt hier tegenin dat een stad zoals Amsterdam altijd in beweging is. Dit betekent dat het college hierop moet anticiperen én het vraagt iets van de stadsinwoners. Wel komt het college inwoners tegemoet door de alternatieven voor het autogebruik te verbeteren en pas daarna stap voor stap het betaald parkeren uit te breiden.

De hoop is dat inwoners van dit stadsdeel meer gaan lopen, fietsen en reizen met het OV. Een trend waar al langer sprake van is, aldus De Vries. Het autoaandeel hier is tussen 1990 en 2018 teruggelopen van 40 naar ongeveer 30 procent. Voor de verstokte automobilist zullen er overigens altijd parkeerplaatsen beschikbaar blijven, maar zij gaan hiervoor wel meer betalen.

Parkeeroverlast

Kreuger twijfelt echter of het college met deze maatregelen niet juist een probleem creëert in plaats van er een op te lossen. In ongeveer de helft van het stadsdeel is parkeren momenteel nog gratis. De overlast verschilt volgens de wethouder per wijk en lang niet overal is de noodzaak dus even hoog. Met het Mobiliteitsplan kijkt de gemeente vooral naar de toekomst en naar plekken waar over een aantal jaar wel degelijk parkeerdruk of zelfs overlast kan ontstaan.

“Bij het invoeren van betaald parkeren is de ervaring dat de parkeerdruk lager wordt, mits het aantal parkeerplekken gelijk blijft. Bewoners met een parkeervergunning hebben dan nauwelijks meer last van ‘vreemdparkeerders’. Vaak ontstaat er ook ruimte om een x aantal parkeerplaatsen weg te halen”, schrijft De Vries. Of dat ook echt het geval zal zijn, moet de tijd uitwijzen.

Alternatief

Het is de inzet van het college om van zowel het OV als van deelvervoer een geschikt alternatief te maken voor de auto. Maatregelen om de auto te ontmoedigen worden dan ook pas ingevoerd op het moment dat dit op orde is. Dat vraagt bijvoorbeeld om goede fietsverbindingen en dat het OV snel, betrouwbaar, gemakkelijk en comfortabel is.

Behalve het invoeren van betaald parkeren en het verlagen van de plafonds voor parkeervergunning in gebieden waar verdicht wordt, zal het college ook aan de slag gaan met het verbeteren van de mobiliteit. Daarvoor werkt het onder andere aan het verbeteren van de doorstroming op kritische en overbelaste kruispunten, het aanleggen van fietscorridors en het aanleggen en versterken van hoogwaardige OV-verbindingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.