Parkeermaatregelen kunnen luchtkwaliteit verbeteren

Met forse parkeeringrepen is de luchtkwaliteit  te verbeteren. In de praktijk zijn de mogelijkheden beperkt. Dat blijkt uit een nieuwe CROW-uitgave met als titel ‘Parkeren en luchtkwaliteit’, voorkomend uit van het programma Solve.
In de publicatie zijn de effecten van de wijzigingen in parkeertarieven en -capaciteit uitgewerkt in verschillende varianten. De grootste verbetering van de luchtkwaliteit in een centrumgebied kan worden behaald met een tariefsverhoging voor alle auto’s en een parkeerverbod voor vervuilende auto’s. De PM10-emissies nemen bij deze combinatie van maatregelen af met 8%-18%, terwijl de NO2-emissies dalen met 4%-9%. Bij alleen een parkeerverbod voor vervuilende auto’s treedt er een reductie op van 7%-14% voor de PM10-emissies en 3%-6% voor de NO2-emissies. Het effect van een P+R-voorziening op de lokale luchtkwaliteit is over het algemeen beperkt. De hoogste reductie wordt behaald met een P+R-voorziening met een bestemmingsfunctie.
De onderzochte typen parkeermaatregelen verschillen van elkaar wat betreft uitvoerbaarheid, aldus de publikatie. Zo zijn gedifferentieerde om vervuilende auto’s te weren niet toegestaan. En het ziet er naar uit dat dergelijk maatregelen ook maar op een beperkt draagvlak mogen rekenen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Parkeermaatregelen kunnen luchtkwaliteit verbeteren - VerkeersNet

Parkeermaatregelen kunnen luchtkwaliteit verbeteren

Met forse parkeeringrepen is de luchtkwaliteit  te verbeteren. In de praktijk zijn de mogelijkheden beperkt. Dat blijkt uit een nieuwe CROW-uitgave met als titel ‘Parkeren en luchtkwaliteit’, voorkomend uit van het programma Solve.
In de publicatie zijn de effecten van de wijzigingen in parkeertarieven en -capaciteit uitgewerkt in verschillende varianten. De grootste verbetering van de luchtkwaliteit in een centrumgebied kan worden behaald met een tariefsverhoging voor alle auto’s en een parkeerverbod voor vervuilende auto’s. De PM10-emissies nemen bij deze combinatie van maatregelen af met 8%-18%, terwijl de NO2-emissies dalen met 4%-9%. Bij alleen een parkeerverbod voor vervuilende auto’s treedt er een reductie op van 7%-14% voor de PM10-emissies en 3%-6% voor de NO2-emissies. Het effect van een P+R-voorziening op de lokale luchtkwaliteit is over het algemeen beperkt. De hoogste reductie wordt behaald met een P+R-voorziening met een bestemmingsfunctie.
De onderzochte typen parkeermaatregelen verschillen van elkaar wat betreft uitvoerbaarheid, aldus de publikatie. Zo zijn gedifferentieerde om vervuilende auto’s te weren niet toegestaan. En het ziet er naar uit dat dergelijk maatregelen ook maar op een beperkt draagvlak mogen rekenen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.