Logo parkeergarage (bron: Flickr/ DennisM2)

Gemeente Tilburg wil regie pakken over parkeervraagstuk

Logo parkeergarage (bron: Flickr/ DennisM2)

De gemeente Tilburg wil een nieuw systeem van abonnementen ontwikkelen om de restcapaciteit in parkeergarages beter te benutten. Daarnaast wil het college één duidelijk systeem voor deelmobiliteit, waarbij de kenmerken nabijheid, beschikbaarheid, emissieloos en diversiteit centraal staan. Het college ziet meer regie op het parkeervraagstuk als noodzakelijk om genoeg ruimte te houden in de stad voor bijvoorbeeld parken en terrasjes.

“We moeten ervoor zorgen dat we genoeg ruimte behouden voor groen, voor voetgangers, fietsers en om prettig te verblijven op de pleinen, parken terrasjes en in parken. Dat betekent dat de ruimte voor de auto, met name in en rond de binnenstad, kleiner wordt”, aldus mobiliteitswethouder Rik Grashoff.

“Met deze groei van onze stad en de eisen die dat stelt aan een leefbare, groene en veilige openbare ruimte, zijn slimme en schone mobiliteitsoplossingen dringend nodig. We hebben over dit thema al belangrijke besluiten genomen of gaan die snel nemen, zoals over ons wegennetwerk en de cityring. Maar ook het voorkomen van een verdere toename van de parkeerdruk in met name de binnenstad is belangrijk. Daarvoor stellen we nu het nieuwe actuele parkeer- en deelmobiliteitsbeleid vast.”

Gemeente moet regie pakken

Omdat de stad voor een verdichtingsopgave staat, moet Tilburg aan de slag met deelmobiliteit en parkeren. Recentelijk stelde de stad een nieuwe kijk vast op bereikbaarheid en mobiliteit, waarbij de ambitie is om de binnenstad allereerst geschikt te maken voor wonen, werken en verblijven. Er moeten de komende twee decennia ongeveer 25.000 woningen bijkomen. Om dat te realiseren is het noodzakelijk dat de gemeente de centrale regie pakt op het parkeervraagstuk.

Eerder lag de verantwoordelijkheid voor het parkeervraagstuk bij nieuwbouw vaak bij ontwikkelaars, maar de gemeente vreest dat woningbouwplannen zonder passende mobiliteitsoplossingen niet meer kunnen worden gerealiseerd. Door ruimtelijke of financiële beperkingen wordt het steeds lastiger voor deze ontwikkelaars om parkeren op het eigen terrein op te lossen en volgens Tilburg is dat ook niet altijd wenselijk. Bovengrondse parkeerplaatsen nemen te veel van de openbare ruimte in beslag, terwijl ondergrondse parkeerplaatsen goedkopere woningen onbetaalbaar maken. Een 4-sporenbeleid moet uitkomst bieden.

Restcapaciteit gebruiken

Allereerst stelt het college voor om de restcapaciteit in parkeergarages veel beter te gebruiken. Garages zijn vaak doordeweeks helemaal niet zo druk en ook ’s avonds en ’s nachts is er nog ruimte, omdat vooral bezoekers ervoor kiezen hier te parkeren. Sterker nog, op de drukste tien momenten in de stad in 2019 waren in de vijf gemeentelijke parkeergarages gemiddeld samen nog 337 parkeerplaatsen beschikbaar.

Er worden voor een aantal garages al bewoners- en zakelijke abonnementen uitgegeven, maar de gemeente wil door meer flexibiliteit toe te voegen aan abonnementen meer ruimte bieden aan bewoners om de restcapaciteit te benutten. De gemeente wil ook meer zakelijke parkeerabonnementen uitgeven, al krijgen bewonersabonnenementen voorrang. “Het beter benutten van deze restcapaciteit in de mate dat daarmee bestaande gebruikers, met name bezoekers, geen noemenswaardige hinder ondervinden is een no-regret maatregel”, schrijft het college.

Reductie parkeereis

Daarnaast wil de gemeente het gemakkelijker maken voor ontwikkelaars om parkeerplaatsen te vervangen door hier deelmobiliteit. Daarbij wijst Tilburg erop dat alleen deelauto’s plaatsen bij een nieuw wooncomplex niet altijd het gewenste effect heeft. Het belangrijkste is dat deelmobiliteit ‘hoogwaardig en betaalbaar’ moet zijn. Voor de gemeente staat hoogwaardig hier voor deelmobiliteit die nabij is, beschikbaar en divers is en zonder schadelijke uitstoot rijdt.

“Een goede beschikbaarheid van deelvoertuigen vereist een schaalgrootte van het deelmobiliteitssysteem, dat ver uitstijgt boven het niveau van een individueel woningbouwproject”, aldus Tilburg. Een ontwikkelaar of deelmobiliteitaanbieder kan dit niet alleen organiseren. Daarom neemt de gemeente een duidelijke regierol op zich en zal ze bijsturen als dat nodig is.

Bijbouwen

Nu nog kan een deel van de parkeervraag worden opgevangen in bestaande parkeergarages. Maar ook daar zal de grens op termijn bereikt worden. Het is dan voor nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad niet gemakkelijk om ruimte te vinden voor bijvoorbeeld een nieuwe parkeergarage. Tilburg wil daarom nu nadenken over plekken waar extra parkeercapaciteit kan worden gerealiseerd. De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk ‘met de vraag meebouwen’.

Voor de lange termijn denkt Tilburg aan Transferia bij de toegangspoorten van de stad. Deze kunnen zelfs bijdragen aan een autoluwe binnenstad. Dat betekent natuurlijk minder wagens, wat goed is voor de leefbaarheid en de hoeveelheid woningen. Dit is nog wel enkele jaren weg, maar vanwege de tijd die het kost om nieuwbouw te realiseren én vanwege de nieuwe OV-concessie in 2025 vindt de stad het verstandig hier nu al over na te denken.

Risico’s

Het 4-sporenbeleid heeft wel enkele risico’s. Zo is het doordeweeks veel rustiger in de parkeergarages, maar er zal ook restcapaciteit moeten worden gevonden in de weekenden om de parkeerdruk te ontlasten. Daarnaast zijn ontwikkelaars positief over het 4-sporenbeleid, maar staan nog niet alle deelmobiliteitsaanbieders te springen om een dergelijke samenwerking, waarbij de gemeente die regierol neemt.

Voor de plannen voor extra parkeervoorzieningen en transferia zit het risico vooral bij het gebrek aan ruimte. De gemeente houdt er namelijk rekening mee dat een deel van de nieuwe inwoners voorlopig autogebonden zal blijven. Maar nu wordt er alleen nog aan de slag gegaan met onderzoek; door het beter benutten van restcapaciteit kan Tilburg voorlopig vooruit.

Vervolg

Het college werkt de vier sporen en bijbehorende onderdelen de komende periode verder uit. Inmiddels zijn al gesprekken gestart met belanghebbende organisaties en gesprekken met betrokkenen uit de binnenstad volgen binnenkort.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.