Logo parkeergarage (bron: Flickr/ DennisM2)

Groningen sluit parkeergarage in centrum om openbare ruimte te herwinnen

Logo parkeergarage (bron: Flickr/ DennisM2)

Een commerciële parkeergarage in het centrum van Groningen komt eind 2024 in handen van de gemeente en gaat op slot. De sluiting past bij de verschillende doelstellingen en ambities die de laatste jaren in gemeentelijke visies zijn opgenomen. Door de parkeergarage te sluiten, verwacht het gemeentebestuur het autoverkeer in de stad verder te beperken.

Deze garage zou in 2029 sowieso in handen komen van de gemeente, maar het openhouden van de garage past niet bij de visies die eerder in de gemeente zijn afgesproken. Deze maatregel kan namelijk zorgen voor minder autoverkeer in de stad en om hier ruimte te creëren voor een fietsparkeerplaats. In het Coalitieakkoord was bovendien het streven opgenomen om de openbare ruimte te herwinnen. Het sluiten van de openbare, commerciële autogarage past daarbij, want minder autoverkeer door de binnenstad betekent meer ruimte voor groen, bewegen en ontmoeten. Daarom wil het bestuur een beroep doen op de afspraak met exploitant Interparking om de garage vijf jaar eerder over te nemen.

Andere parkeerplekken

Er wordt al enkele jaren gepraat over het sluiten van de parkeergarage Centrum, onder andere vanwege de grote hoeveelheid auto’s daardoor in dit gebied. Het sluiten van de garage zorgt naar verwachting voor hogere omzetten in de andere garages in Groningen, terwijl de verkeersdrukte in de Haddingestraat fors afneemt. Het is de verwachting van het gemeentebestuur dat de inwoners van het gebied rondom de parkeergarage Centrum de sluiting omarmen, omdat het woongenot erop vooruit gaat.

Het is nog niet zeker wat de gemeente op de lange termijn met het gebouw gaat doen. In eerste instantie kan het gebouw gebruikt worden om fietsen te parkeren. Een stalling is er nu al, maar die voldoet niet aan de kwaliteitseisen van de gemeente Groningen. Zo is de huidige stalling niet gebruiksvriendelijk en slecht vindbaar omdat die niet aan een hoofdfietsroute ligt. Bovendien wordt er in dit gebied een tekort verwacht van circa 2.000 fietsenstallingen.

“Het realiseren van een fietsenstalling op de locatie parkeergarage Centrum is een kans om een deel van de fietsparkeerdruk in Binnenstad West te verlagen. Gezien de huidige hoge fietsparkeerdruk is het zeer welkom als deze locatie op korte termijn beschikbaar komt. Dat is mogelijk bij de tussentijdse aankoop per 29-11-2024”, schrijft het college van B en W.

Buurtstalling

Een herontwikkeling tot buurtstalling lijkt geen optie. Allereerst voldoet de huidige garage niet aan de kwaliteitseisen van de gemeente, omdat die te krap is en de hellingen te smal en te steil. Bovendien is het niet mogelijk een buurtstalling kostendekkend te makend. De bezetting komt naar verwachting niet boven de 50 procent.

Bij de herontwikkeling wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om hier woningen te bouwen. Met de aanschaf van de garage is 3,5 miljoen euro gemoeid. Eigenlijk wilde de gemeente in 2018 deze parkeergarage al zelf in handen krijgen, maar op dat moment had het daarvoor nog niet de middelen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.