Loopafstand onderdeel van parkeerbalans

De parkeerbalans is een instrument om de balans tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen voor een gebied in kaart te brengen. Maar meestal wordt er geen rekening mee gehouden dat niet iedereen bereid is om al te ver te lopen van de parkeerplaats naar de bestemming. Een aanpassing maakt dat wel mogelijk.
De parkeerbalans is een door het CROW ontwikkeld instrument om op basis van kentallen of parkeernormen voor een gebied te bepalen of er sprake is van een tekort of overschot aan parkeerplaatsen. Aan de loopafstand tussen parkeerplaats en bestemming wordt in veel gevallen maar beperkt aandacht geschonken, terwijl dit mede bepalend is op het uiteindelijk succesvol functioneren van het gebied.
TU-Twente student B.G. Leferink ontwikkelde bij Witteveen+Bos een aanpassing op de balans waarbij een koppeling met loopafstanden is gemaakt door te veronderstellen dat de bereidheid om een parkeervoorziening te gebruiken afneemt met de loopafstand. De relatie tussen deze bereidheid en de loopafstand is vastgelegd met een distributiefunctie. De resultaten van de berekende verdeling worden gepresenteerd in een geografisch informatie systeem (GIS). De resultaten zijn bedoeld als hulpmiddel bij het ontwerpen van een nieuwe parkeervoorziening of een nieuwe wijk.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.