Shared Space (bron: Reyer Boxem)

Nieuwe stadsdeel vraagt om toekomstgerichte parkeerstrategie

bron: Reyer Boxem

In het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel De Suikerzijde in Groningen is nog plek voor de auto, maar die komt niet meer op de eerste plaats. Dat vraagt om een passende parkeerstrategie. Spark buigt zich samen met de gemeente Groningen over de invulling van die strategie.

De stad Groningen groeit en heeft ambities op het gebied van leefbaarheid en mobiliteit. Naast wonen is er behoefte aan een omgeving waar ook gewerkt kan worden en waar voorzieningen op fiets- of loopafstand voorhanden zijn. Het terrein van de oude suikerfabriek biedt een kans om in deze behoefte te voorzien. Hier komt in het komende decennium namelijk een heel nieuw stadsdeel: de Suikerzijde.

In dit nieuwe stadsdeel zullen circa 5.000 woningen komen, met alle ruimte voor wonen, werken, naar school gaan, studeren en verblijven. Het is belangrijk dat dit stadsdeel een goede bereikbaarheid heeft en daarbij passende mobiliteitsdiensten. Daar hoort de auto bij, maar die staat niet langer op de eerste plaats.

Flexibiliteit

Met andere woorden: vanaf het begin is de straat in De Suikerzijde voor de bewoners, hun spelende kinderen en bezoekers in plaats van voor de auto. Dat vraagt behoorlijk wat van de parkeerstrategie, waar de gemeente met Spark mee aan de slag gaat. Omdat de vraag naar parkeerplaatsen altijd zal fluctueren door veranderende demografische en economische factoren en de samenstelling van bewonersgroepen, is flexibiliteit essentieel.

Want nu een stadsdeel ontwerpen dat mogelijk pas over tien jaar of later voltooid zal worden – dat vraagt om een flexibele parkeerstrategie. Centrale mobiliteitshubs spelen daarbij een belangrijke rol. Door slim te plannen kan in de loop van de ontwikkelingen bijgestuurd worden: in latere fases minder parkeerplaatsen toevoegen als het mobiliteitsbeleid succesvol is; en meer plaatsen toevoegen als onverhoopt de initiële parkeernormen toch te ambitieus blijken te zijn.

Continue afstemming

Bijzonder aan het project in Groningen is de nauwe samenwerking tussen gemeente en private partijen. Traditioneel wordt de realisatie van de parkeeropgave vooraf verdeeld, maar bij De Suikerzijde zal het vragen om een continue afstemming. Wie pakt welk deel van de parkeeropgave op en zorgt daarmee voor een optimaal toekomstig parkeeraanbod?

Dat is een uitdaging bij de verdere uitwerking. In een vroegtijdig stadium is gestart met het in kaart brengen van vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen. Maar ook is de wijze waarop eigendom en exploitatie georganiseerd kunnen worden verkend en een business case opgesteld. Door al deze aspecten samen te brengen is het volledige parkeerconcept doorgedacht en van alle kanten bekeken.

Auto uit het zicht

Met deze basis kunnen gemeente en private ontwikkelaars samen aan de slag om de ambities voor De Suikerzijde óók voor parkeren waar te maken. Waarbij de auto aanwezig blijft, maar wel uit het zicht is. Zodat het leidt tot een hoge kwaliteit van de openbare ruimte, met veel groen en een straat die weer plek biedt voor de bewoners, hun spelende kinderen en bezoekers.

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuwe stadsdeel vraagt om toekomstgerichte parkeerstrategie - VerkeersNet
Shared Space (bron: Reyer Boxem)

Nieuwe stadsdeel vraagt om toekomstgerichte parkeerstrategie

bron: Reyer Boxem

In het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel De Suikerzijde in Groningen is nog plek voor de auto, maar die komt niet meer op de eerste plaats. Dat vraagt om een passende parkeerstrategie. Spark buigt zich samen met de gemeente Groningen over de invulling van die strategie.

De stad Groningen groeit en heeft ambities op het gebied van leefbaarheid en mobiliteit. Naast wonen is er behoefte aan een omgeving waar ook gewerkt kan worden en waar voorzieningen op fiets- of loopafstand voorhanden zijn. Het terrein van de oude suikerfabriek biedt een kans om in deze behoefte te voorzien. Hier komt in het komende decennium namelijk een heel nieuw stadsdeel: de Suikerzijde.

In dit nieuwe stadsdeel zullen circa 5.000 woningen komen, met alle ruimte voor wonen, werken, naar school gaan, studeren en verblijven. Het is belangrijk dat dit stadsdeel een goede bereikbaarheid heeft en daarbij passende mobiliteitsdiensten. Daar hoort de auto bij, maar die staat niet langer op de eerste plaats.

Flexibiliteit

Met andere woorden: vanaf het begin is de straat in De Suikerzijde voor de bewoners, hun spelende kinderen en bezoekers in plaats van voor de auto. Dat vraagt behoorlijk wat van de parkeerstrategie, waar de gemeente met Spark mee aan de slag gaat. Omdat de vraag naar parkeerplaatsen altijd zal fluctueren door veranderende demografische en economische factoren en de samenstelling van bewonersgroepen, is flexibiliteit essentieel.

Want nu een stadsdeel ontwerpen dat mogelijk pas over tien jaar of later voltooid zal worden – dat vraagt om een flexibele parkeerstrategie. Centrale mobiliteitshubs spelen daarbij een belangrijke rol. Door slim te plannen kan in de loop van de ontwikkelingen bijgestuurd worden: in latere fases minder parkeerplaatsen toevoegen als het mobiliteitsbeleid succesvol is; en meer plaatsen toevoegen als onverhoopt de initiële parkeernormen toch te ambitieus blijken te zijn.

Continue afstemming

Bijzonder aan het project in Groningen is de nauwe samenwerking tussen gemeente en private partijen. Traditioneel wordt de realisatie van de parkeeropgave vooraf verdeeld, maar bij De Suikerzijde zal het vragen om een continue afstemming. Wie pakt welk deel van de parkeeropgave op en zorgt daarmee voor een optimaal toekomstig parkeeraanbod?

Dat is een uitdaging bij de verdere uitwerking. In een vroegtijdig stadium is gestart met het in kaart brengen van vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen. Maar ook is de wijze waarop eigendom en exploitatie georganiseerd kunnen worden verkend en een business case opgesteld. Door al deze aspecten samen te brengen is het volledige parkeerconcept doorgedacht en van alle kanten bekeken.

Auto uit het zicht

Met deze basis kunnen gemeente en private ontwikkelaars samen aan de slag om de ambities voor De Suikerzijde óók voor parkeren waar te maken. Waarbij de auto aanwezig blijft, maar wel uit het zicht is. Zodat het leidt tot een hoge kwaliteit van de openbare ruimte, met veel groen en een straat die weer plek biedt voor de bewoners, hun spelende kinderen en bezoekers.

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.