Handreiking Parkeren provincie Gelderland
INTERVIEW

1.000 extra woningen door flexibiliteit bij parkeernormen

Bron: provincie Gelderland

Het versnellen van woningbouw is een noodzakelijke opgave, maar parkeernormen vormen regelmatig een knelpunt. Gemeenten worstelen om anders om te gaan met die parkeernormen. De provincie Gelderland helpt gemeenten daarbij met de Handreiking Parkeren. “Parkeren en bouwopgaven vraagt om maatwerk, geen kant-en-klaar oplossingen. In de handreiking beschrijven we routes naar mogelijke oplossingsvarianten”, vertelt Henk van Rhijn, projectleider Actieplan Wonen bij de provincie.

Een kleine twee jaar geleden werd door de provinciale staten het Actieplan Wonen aangenomen. Het doel daarvan is de bouw van 45.000 woningen te versnellen tot en met 2025. Deze handreiking is onderdeel van dit Actieplan en is in opdracht van provincie opgesteld door onderzoeksbureau Ecorys. Voor deze handreiking is input opgehaald bij diverse stakeholders, waaronder tien gemeenten. De handreiking geeft gemeenten aanwijzingen om af te wijken van de parkeernormen of deze anders toe te passen en wijst ze op mogelijke oplossingen. Zo kunnen fietsen en deelauto’s zorgen voor extra ruimte voor woningbouw in een drukke stad.

Parkeernormen beletten woningbouw

Momenteel bestaat er een reëel risico dat woningbouw sterk wordt vertraagd of zelfs helemaal niet van de grond komt door te strenge parkeernormen. In binnenstedelijk gebied zijn soms dure constructies nodig om de norm alsnog in te vullen. Een te lage parkeernorm zorgt voor een ongewenst hoge parkeerdruk. Maatwerk en flexibiliteit zijn dan ook de nieuwe sleutelwoorden in deze handreiking.

Van Rhijn wijst op een voorbeeld van nieuwbouw waar met behulp van deze handreiking in plaats van 26 woningen er 35 zijn gerealiseerd. Dat kon omdat de woningen vlakbij het treinstation van Arnhem liggen. Daar is bekend dat veel inwoners gebruikmaken van het OV en is een parkeernorm van 1,3 niet logisch. “Dat is typerend voor wat we met de handreiking willen bereiken: knelpunten oplossen én de norm laten aansluiten op het gebied.”

Onderbouwd afwijken van nota of plan

Als een gemeente met maatwerk aan de slag wil, moet daar wel ruimte voor zijn in de parkeernota of het bestemmingsplan. Dan is het onderbouwd mogelijk af te wijken. Daarvoor moet de gemeente kijken naar het gebied, de functie van het parkeren en de doelgroep. De beslisboom in de handreiking helpt gemeenten inzien wat de mogelijkheden zijn in hun bestemmingsgebied, legt Van Rhijn uit.

Het is niet zo dat de provincie precies aangeeft wat de reductie kan zijn in een bepaalde situatie. “Dit document biedt handvatten om het juiste beleid op het gebied van parkeren te gaan inzetten”, legt Van Rhijn uit. “Gemeenten hebben natuurlijk hun eigen autonomie en daarop willen we niet ingrijpen. Maar we tonen mogelijkheden, goede voorbeelden en maken de rekenmethode inzichtelijk.” Soms geeft de handreiking tips om te reguleren. Zo kan bij woningsplitsen een te hoge parkeerdruk ontstaan in een gebied. Door een maximering van het aantal woning dat gesplitst mag worden, blijft in een een gebied een acceptabele parkeercensus behouden.

Betere aansluiting op gebiedsbehoefte

De handreiking is tot stand gekomen na gesprekken met onder andere projectontwikkelaars, gemeenten, bedrijven en inwoners. Volgens Van Rhijn waren deze gesprekken echt een verdiepingsslag en is zo een accuraat beeld ontstaan van de knelpunten. Enerzijds ziet de provincie dat er op sommige plekken parkeergarages worden gebouwd die grotendeels leegstaan. Aan de andere kant van het spectrum intensiveert het autogebruik juist in bepaalde gebieden. “Dit document is dan ook geen aansturing op de verlaging van de parkeernorm, maar bedoeld als een aansluiting op gebiedsbehoefte.”

De provincie heeft als netwerker en kennisdeler de taak op zich genomen om het proces te regisseren dat nu tot deze handreiking heeft geleid. Het is een dynamisch document. De provincie zal dan ook nauw meekijken met gemeenten om de gevolgen te meten. De gemeente Nijmegen start bijvoorbeeld al met een nieuw parkeerbeleid. Zijn mensen bereid om honderden meters te lopen voor een tweede auto? Gaan ze meer OV gebruiken of vaker lopen? Wat zijn de waterbedeffecten? Van Rhijn: “Dat is spannend, zoals bij elke innovatie natuurlijk.”

De provincie hoopt met dit beleid tot 2025 zo’n 1.000 woningen extra te kunnen realiseren. “We willen hiermee gemeenten helpen om oplossingen te vinden”, besluit Van Rhijn.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.