Rechter, rechtbank en uitspraak (Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

RvS: Diemen mag parkeernorm van 0,45 hanteren bij nieuwbouw

Hand about to bang gavel on sounding block in the court room

In de gemeente Diemen is de bouw van 51 nieuwe appartementen gepland en daarbij de ontwikkeling van 23 parkeerplaatsen op eigen terrein. Omwonenden maakten zich zorgen dat zij hierdoor parkeerproblemen gaan krijgen en stelden bij de Raad van State een beroep in. In opdracht van de gemeente heeft Spark hier een parkeeronderzoek uitgevoerd. 

De instellers van het beroep beweerden tegenover Raad van State onder andere dat de gemeente een verlaagde parkeernorm hanteert om zo geen verdiepte parkeergarage te hoeven bouwen en de appartementen financieel haalbaar te maken. Een tweede verwijt was dat Diemen geen onderzoek had laten uitvoeren naar de haalbaarheid van de lage parkeernorm. Op basis van een eigen berekening verwachten de huidige inwoners dat de parkeervraag uitkomt op 56,7 parkeerplaatsen.

Plan niet goed voorbereid

De gemeente heeft inderdaad nagelaten om te lage parkeernorm te onderbouwen aan de hand van cijfers en er ligt geen parkeeronderzoek hieraan ten grondslag, stelde de Raad van State vast. Daarom is het plan op dit punt niet goed genoeg voorbereid. De gemeente reageerde hierop door Spark alsnog te vragen om hier een blik op te werpen en een complete onderbouwing op te stellen.

Spark ging aan de slag om twee vragen te beantwoorden. Allereerst: betreft deze norm een realistische inschatting van de parkeerbehoefte? Daarvoor zijn cijfers over autobezit bij de voor de woningen beoogde doelgroepen onderzocht. Per 1.000 inwoners blijkt het autobezit gemiddeld nationaal gezien op 433 wagens te liggen. Daarnaast is antwoord gegeven op de vraag: is in de openbare ruimte voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is voor bezoekers van bewoners? Op basis van analyses die Spark eerder uitvoerde in meerdere gemeenten is bepaald dat een bezoekersnorm van 0,15 parkeerplaats per woning verantwoord is.

Friendswoningen

Verder bekeek Spark of in de omgeving van het te ontwikkelen gebied voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is voor bezoekersparkeren. De tellingen wezen uit dat de parkeerdruk na de oplevering van de woningen ruim onder de 90 procent zal blijven. Zelfs als er rekening mee wordt gehouden dat een aantal woningen wordt ingericht als zogenaamde ‘friendswoning’. Daarbij wordt uitgegaan van een hogere bezoekersnorm van 0,2. Op basis hiervan oordeelde de Raad van State dat de gemeente deze norm terecht toepast en het betoog van de omwonenden slaagde dan ook niet.

Lees ook: 

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.