SUV in Breda voor geparkeerde auto's

Bedrag parkeerboete omlaag door succes Bredase scanauto

Bron: IJ

De scanauto’s die de gemeente Breda inzet om niet-betalende parkeerders in Breda te beboeten, zijn zo succesvol dat de opbrengst van de naheffingsaanslagen te hoog is. Het boetebedrag gaat daardoor omlaag. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van de fracties van VVD en SP in de gemeenteraad.

De opgelegde naheffingsaanslagen aan fout- en niet betalende parkeerders mogen volgens het college van burgemeester en wethouders slechts kostendekkend zijn. “Doordat de scanauto op een efficiënte manier de naleving van de regels in de gefiscaliseerde gebieden controleert, is het sanctiebedrag van de naheffingsaanslag verlaagd van 64,50 euro in 2021 – twee euro minder dan het wettelijke maximumtarief – naar 57,90 euro in 2022”, staat in een brief aan de gemeenteraad. Het college merkt nog op dat zowel de kortparkeertarieven als de kosten voor parkeervergunningen in Breda relatief laag zijn, zeker afgezet tegen de tarieven in gemeenten van vergelijkbare grootte.

Eerlijker handhaven

Het college van B&W antwoordt verder niet te weten hoe de inwoners, bedrijven en bezoekers van de stad het inzetten van scanauto’s ervaren. Daar is geen onderzoek naar gedaan. Degene die zich onttrekt aan parkeerafspraken krijgt een naheffing opgelegd, ‘waarmee de betalingsbereidheid en de rechtvaardigheid toenemen. De scanauto stelt ons daarbij in staat veel eerlijker te handhaven omdat het gehele gereguleerde gebied wordt meegenomen. Dat was fysiek onmogelijk was op de oude manier (met parkeerwachters)’. B&W merken op dat ook toen geen bewonersenquête is gehouden.

Wel evalueert de gemeente Breda het gebruik van de scanauto’s continu, naar aanleiding van bezwaren, signalen en klachten en ze belooft de gemeenteraad te raadplegen wanneer beleidsaanpassingen volgens het college nodig zijn. Breda overweegt betaald parkeren in te voeren in vier wijken. Volgens het gemeentebestuur komt de directe aanleiding voor het invoeren van gereguleerd parkeren altijd vanuit klachten van burgers – en wellicht ook bedrijven – over (te) hoge parkeerdruk, overlast en gevaarlijke verkeerssituaties.

“Op grond van die signalen vinden gesprekken plaats, zowel met individuele bewoners en ondernemers als met een eventuele wijkraad. Parkeerdrukmetingen geven vervolgens een objectiever beeld van de parkeerdruk op verschillende dagen en verschillende tijden. Als ook uit die tellingen blijkt dat sprake is van een gemiddelde parkeerdruk van boven de 90 procent kan het college besluiten tot direct aanwijzen van het gebied. Dit besluit wordt tevens gedeeld met de gemeenteraad.” De gemeente Breda is daarin niet uniek, in vrijwel alle gemeenten worden dergelijke afwegingen op dezelfde manier gemaakt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Jacques Geluk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.