Parkeerplaats in Breda

‘Parkeerbeleid invloedrijk instrument voor beïnvloeding mobiliteit’

Foto: Inge

Het aantal opgaves op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening stapelt zich op. Parkeren raakt hiermee steeds meer verbonden en dat stelt de branche voor verschillende uitdagingen. Samen lanceerden CROW, GNMI, SHPV en Vexpan daarom deze week het Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven. “We zijn deze samenwerking gestart om de krachten te bundelen en elkaar te helpen.”

Door de handen ineen te slaan, kunnen de partijen met dit actieprogramma voorzien in de kennisbehoefte op het gebied van parkeren, zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau. Dan gaat het om vraagstukken zoals het anders omgaan met parkeernormen, het toepassen van parkeerregulering, de omgang met data en de verdere ontwikkeling van hubs. Door samen te werken kan hier een versnelling aan gegeven worden. Tijdens een rondetafelgesprek gingen wethouder Roeland van der Zee van de gemeente Arnhem en Caspar de Jonge van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op het belang van de samenwerking.

Anderhalf miljoen parkeerplaatsen

Landelijk zijn er veel ambities. Een miljoen woningen erbij, een forse reductie van de stikstofuitstoot, vergroening, wateropvang en het moet ook nog eens allemaal betaalbaar zijn. “Als je al die opgaves bij elkaar optelt, is het ondenkbaar dat we één miljoen woningen bouwen en daarbij nog anderhalf tot twee miljoen parkeerplaatsen realiseren”, vertelt De Jonge van Infrastructuur en Waterstaat.

Andere keuzes moeten dus gemaakt worden en snel. De rijksoverheid werkt al samen met gemeenten. “We weten dat het ingewikkeld is, veel inzet en samenwerking vergt en dat er wellicht een andere richting van investering noodzakelijk is, maar we hebben echt haast te maken. We kunnen wel blijven praten over die één miljoen woningen, maar ze moeten er ook een keer komen.”

Volgens De Jonge is het Rijk al decennialang op de hoogte dat het parkeerbeleid een erg invloedrijk instrument is om mobiliteit te beïnvloeden. Lange tijd werd echter gezegd dat de verantwoordelijkheid bij gemeenten lag. Inmiddels wil het Rijk gemeenten ondersteunen, bijvoorbeeld bij het inrichten van gedrag. Vooral bij de grote bewegingen heeft rijksoverheid een rol te spelen, zoals bijvoorbeeld bij het betalen naar gebruik.

Ruimtelijke ontwikkeling

Het parkeervraagstuk bij de woningbouwopgave speelt in heel veel gemeenten. Ook Arnhem houdt zich daarmee bezig, legt wethouder Roeland van der Zee uit. Daarbij realiseert de stad zich dat het autobezit hoog is en het lijkt er ook niet op dat die hoeveelheid snel zal afnemen. Het gaat dus vooral om slimme innovaties. “De oude gedachte dat bij elke woning twee parkeerplaatsen horen is passé. Dat is in deze tijd niet meer gangbaar en gewenst en we moeten op een slimme manier komen tot een lagere norm per woning. Dan valt te denken aan OV of deelvervoer.”

Hij heeft een boodschap voor andere gemeenten die bezig zijn met nieuwbouw: denk in ieder geval op tijd na over de mobiliteit bij nieuwbouw. De slimme oplossingen moeten functioneren op het moment dat de woningen worden opgeleverd. “Je kunt dat niet achteraf doen”, zegt de wethouder. “Als dergelijke oplossingen bij de oplevering niet panklaar zijn, ben je te laat.”

Ondersteuning

De twee zijn allebei te spreken over deze samenwerking. De Jonge verwacht op termijn concrete resultaten te gaan zien. “Dan hebben we het niet meer over of en hoe we de data moeten ontsluiten, want dat is geregeld. We hebben dan een substantieel parkeergarages tot energiehubs omgebouwd en voor deelmobiliteit hebben we een uniforme landelijke parkeermachtiging.”

Het is voor het Rijk bovendien belangrijk dat het wiel niet overal opnieuw wordt uitgevonden. De gesprekken over deze ontwikkelingen moeten niet steeds weer aan bod komen bij andere tafels en in andere samenstellingen, wat ertoe kan leiden dat er straks verschillende oplossingen moeten worden gecombineerd. “Er is nu een heel belangrijke stap gezet en dat juichen we vanuit het Rijk enorm toe.”

Van der Zee vult aan dat deze samenwerking goed zal zijn voor de eenduidigheid van de regels. Zo is het bijvoorbeeld best ingewikkeld om uit te zoeken hoe verschillende gemeenten omgaan met een gehandicaptenparkeerkaart. “Alle gemeentes zijn gebaat bij zoveel mogelijk uniformiteit”, vindt hij. “Het is gewoon veel gemakkelijker als er één systeem is.”

Lees ook:

1.000 extra woningen door flexibiliteit bij parkeernormen

ver

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.