45 Procent minder tramongelukken

Over de periode 2000 tot en met 2007 is het aantal tramongelukken met 45% gedaald. In absolute cijfers betekent dit bijna een halvering van 754 naar 413 ongelukken. Het merendeel van de ongelukken kent alleen materiële schade.

Het aantal gewonden nam in dezelfde periode met 20% af. Daarmee is de veiligheid van trams is de afgelopen jaren verbeterd. Dit staat in het onderzoeksrapport “Rapportage over onderzoek en interviews veiligheid stadstrams”, dat de staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het onderzoeksrapport concludeert dat de ongelukken niet worden veroorzaakt door de snelheid van de trams. Ongelukken worden wel veroorzaakt door:
* onoplettendheid van verkeersdeelnemers o.a. door toenemend MP3-gebruik;
* negeren van verkeersregels door weggebruikers;
* onbekendheid van weggebruikers met de voorrangsregels van de tram;
* de inrichting van de trambaan en zijn omgeving;
* het verkeersgedrag van de trambestuurder.

De eerste drie oorzaken zijn te beïnvloeden door voorlichting en handhaving. De inrichting van de trambaan en de omgeving is te beïnvloeden door het herontwerpen van de verkeerssituaties. De regionale wegbeheerders hebben hiervoor als verantwoordelijk uitvoerders de afgelopen jaren maatregelen genomen die hebben geleid tot afname van het aantal ongevallen.

Deze maatregelen bestaan uit aanpassingen aan de infrastructuur en het meer zichtbaar maken van de trams door het verwijderen van begroeiing en objecten die het zicht op trams belemmeren. Verder heeft het plaatsen van tramwaarschuwingslichten en geluidssignalen de zichtbaarheid van trams verbeterd. Ook het verbeteren van de botsveiligheid van trams en het opleiden van trambestuurders met accent op anticiperend rijgedrag hebben voor verbetering gezorgd.

Huizinga zal samen met de verantwoordelijk wegbeheerders in gesprek gaan hoe voorlichting en scholing ingezet kan worden om het aantal ongevallen met trams nog verder terug te dringen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.