RijnGouwelijn via Hooigracht en Langegracht

De RijnGouwelijn gaat in Leiden via de Hooigracht en Langegracht lopen. Dat is de conclusie van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de nadere uitwerking van het tracé en de bijbehorende kostenraming. Deze kosten zijn geraamd op 88,3 miljoen euro. Het tracé via de Breestraat is hiermee wat de provincie betreft definitief van de baan. De gemeente Leiden neemt 25 november 2008 hierover een besluit.

“De RijnGouwelijn moet een belangrijke drager van het openbaar vervoer in de regio gaan worden”, aldus Asje van Dijk, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland. “Het is goed dat we met Leiden kunnen samenwerken op een traject dat we gezamenlijk hebben gekozen.” De meerkosten van het tracé via de Hooigracht en Langegracht blijven binnen de bandbreedte die de gemeente en provincie in het voorjaar hebben afgesproken. Het kostenverschil met het tracé via de Breestraat bedraagt 17,7 miljoen euro. Hiervan komt 12,5 miljoen euro voor rekening van de provincie, de overige 5,2 miljoen euro zijn voor de gemeente Leiden. De afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van de uitwerking van het tracé via de Hooigracht en Langegracht, zijn vastgelegd in een definitieve bestuursovereenkomst.

Second opinion
Om er zeker van te zijn dat de uitwerking van het tracé via de Hooigracht en Langegracht vergelijkbaar is met de uitwerking van het tracé via de Breestraat, is er een second opinion uitgevoerd door het externe adviesbureau AT Osborne op planologische, juridische en financieel-economische aspecten. Uit deze second opinion blijkt dat de overeenkomst een solide afsprakenstelsel vormt voor het realiseren van de RijnGouwelijn op Leids grondgebied.

Afspraken
Beide partijen willen de overeenkomst voor het einde van dit jaar ondertekenen. De afspraken in de bestuursovereenkomst moeten nog door het college van B&W en de raad van de gemeente Leiden en door Provinciale Staten worden goedgekeurd. Provinciale Staten vergaderen hierover op 10 december. Het Leids college van B&W op 25 november en de Leidse raad op 16 december.

Tracé Hooigracht-Langegracht
Vanaf 2015 rijdt de RijnGouwelijn in Leiden van Leiden Lammenschans via de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld naar Leiden Centraal Station en verder. Dit kan alleen als de Hooigracht autoluw wordt en het doorgaande verkeer via een nieuw aan te leggen Ringweg Oost gaat rijden. Uiterlijk 1 januari 2014 wordt met de bouw van de RijnGouwelijn over de Hooigracht en Langegracht gestart. Het tracé kan direct als dubbelspoor worden aangelegd, waardoor de reistijden binnen Leiden betrouwbaarder worden. Daarnaast scoort het tracé via de Hooigracht en de Langegracht beter op verkeersveiligheid ten opzichte van het aanvankelijke tracé via de Breestraat, onder meer doordat er meer ruimte blijft voor vrijliggende fietspaden. De aanleg van de RijnGouwelijn via Hooigracht vormt het sluitstuk van de werkzaamheden in Leiden, die in 2012 starten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.