Enschede opent Servicehuis Parkeren

In Enschede is het Servicehuis Parkeren officieel in gebruik genomen. Voor het eerst staat nu landelijk geregistreerd hoe lang en op welke plaats een voertuig parkeert. Dat brengt parkeerdiensten als belparkeren en sms-parkeren voor meer gemeenten – en dus ook parkeerders – dichterbij.

Een gezamenlijke infrastructuur en landelijke registratie spaart kosten voor gemeenten en maakt het makkelijker om moderne parkeerdiensten aan te bieden. Daar heeft de parkeerder baat bij. Die kan dan zijn eigen betaalwijze kiezen,  aldus Hans van Santen, directeur bedrijfsvoering van de RDW. De RDW heeft een landelijk register ontwikkeld waarin parkeer- en verblijfsgegevens vastgelegd kunnen worden. In dit nieuwe register staat op kenteken van wanneer tot wanneer een auto in een bepaald parkeergebied mag staan. Ook bevat het de kentekens van voertuigen die specifieke parkeerrechten hebben, zoals hulpverlenervergunningen, vergunningen voor laad- en losplaatsen en bewonersvergunningen. Registratie gebeurt nog niet voor alle deze voertuigen, maar wel voor de voertuigen die via parkeerproviders als YellowBrick, SMS Parking, Eurowallet, Rabobank/My Order en GreenWheels digitaal een parkeerrecht hebben aangevraagd en betalen. Door een rechtstreekse koppeling met de mobiele handhavingsapparatuur van Sigmax kan de parkeercontroleur/BOA snel een eenvoudig kentekens controleren.
Gemeenten kunnen zich op het Servicehuis aansluiten. Door de gemeenschappelijke, landelijke infrastructuur besparen gemeenten ICT- en organisatiekosten, aldus de RDW. Ook kunnen gemeenten moderne manieren van betalen invoeren, zoals sms-parkeren, ‘parkeer en bel’ en internetparkeren. Aanbieders van parkeerdiensten hoeven namelijk niet bij 431 gemeenten maar bij één loket aan te sluiten. Dat geeft gemeenten de kans om gedifferentieerde parkeertarieven in te voeren, bijvoorbeeld naar milieu- of andere kenmerken van het voertuig. En parkeercontroles worden makkelijker doordat niet parkeerbonnetjes maar kentekens gecontroleerd worden.
Ook voor de parkeerder maakt het Servicehuis parkeren makkelijker, eerlijker en goedkoper, zo stelt het Servicehuis. Hij kan zelf kiezen op welke manier hij betaalt. Doet hij dat digitaal, dan betaalt hij alleen voor daadwerkelijk geparkeerde tijd. En mensen met een parkeervergunning of ander bijzonder parkeerrecht worden eenvoudig centraal geregistreerd.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.