Parkeren op maat in Zwolle

Bezoekers van de binnenstad van Zwolle krijgen een ‘parkeerplek op maat’. Dat is de inzet van de gemeente bij het parkeerbeleid in de stad. Burgemeester en wethouders van Zwolle presenteren een pakket aan maatregelen en plannen om het bestaande parkeerbeleid te verbeteren.

Zo wordt het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad met vele honderden uitgebreid – zowel voor automobilisten als voor fietsers. Daarbij wordt onder andere gekeken naar slim gebruik van al bestaande parkeermogelijkheden op particulier terrein, waardoor bestaande parkeerplaatsen beter benut worden. Ook wordt ingezet op betere bewegwijzering van parkeerplaatsen.  Verder wordt onderzoek gedaan naar de beste manier om bussen zo efficiënt mogelijk naar en langs de binnenstad te laten rijden. De gemeente wil met de pilots uitzoeken welke (flexibele) oplossingen de binnenstadbezoekers en -bewoners zo goed mogelijk van dienst zijn.
Wethouder René de Heer, verantwoordelijk voor onder meer de bereikbaarheid van Zwolle en voor de economische ontwikkeling van de binnenstad, geeft aan: “Zwolle streeft ernaar om binnen afzienbare tijd tot de top van de meest gastvrije binnensteden van Nederland te worden gerekend. Wij vinden dat daarbij hoort dat onze inwoners en de vele bezoekers uit de regio en de rest van het land in Zwolle gemakkelijk en goed hun auto of fiets moeten kunnen parkeren. Of, als ze met het openbaar vervoer komen, dat ze snel bij het stadshart kunnen komen en daar makkelijk in en uit kunnen stappen.”
Zwolle wil vooral met een aantal pilots kijken wat goed werkt. Zo staat een pilot gepland met ‘stop & shop’-plekken. Op deze plekken kunnen bezoekers van de binnenstad kort parkeren voor het halen van een snelle boodschap of het laden van grote aankopen. Uit eerder onderzoek blijkt dat er in Zwolle behoefte is aan 300 stop & shop plaatsen, al dan niet in parkeergarages. Bij de pilot voor de ‘stop & shop’-plekken wordt gekeken of parkeerplaatsen in de binnenstad ‘dubbel’ gebruikt kunnen worden: deels door binnenstadbewoners, deels voor kortparkeren door winkelklanten. Voor het fietsparkeren bestaan de pilots uit het testen van (on)bewaakte mobiele rijwielstallingen op een aantal locaties in de binnenstad en uitbreiding van enkele bestaande stallingen.
Burgemeester en wethouders verwachten op termijn dat ‘bereikbaarheidsarrangementen’ voor bezoekers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gastvrije ontvangst van (binnenstad)bezoekers. Een voorbeeld van zo’n arrangement kan zijn dat een automobilist thuis al een toegangsbewijs en een parkeerplaats voor een museum reserveert, daarbij een kortingsbon krijgt voor een van de Zwolse restaurants, en dat de auto na het diner voorgereden wordt bij het restaurant.
Wethouder De Heer: “Als je bereikbaarheid en het parkeeraanbod op orde is, willen we natuurlijk ook dat onze parkeergarages en -terreinen zo goed mogelijk gebruikt worden om meer bezoekers naar de stad te trekken. Het is vooral aan onze ondernemers om hier slimme manieren voor te vinden.”  Het nieuwe parkeerbeleid wordt beschreven in de Parkeernota die richting gemeenteraad gaat.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.