Digitaal spel onderdeel van participatie parkeervisie Haarlem

Op de website van Haarlem kunnen inwoners en bezoekers van Haarlem zelf achter het stuur kruipen en de gewenste richting aangeven voor het toekomstige parkeerbeleid in Haarlem. De meningen en voorkeuren worden daarna meegenomen in de parkeervisie.

De gemeente Haarlem werkt aan een visie op parkeren in samenwerking met inwoners, bezoekers en betrokken organisaties. Eerder werden al een conferentie en een digipanelenquête ingezet om de meningen te peilen. Inwoners en bezoekers van de stad kunnen nu ook via digitaal internet spel hun visie geven. Daarbij kan men aangeven hoe men staat tegenover parkeren bij nieuw- en verbouwplannen, fietsparkeren, de verhouding tussen het parkeren door bewoners en bezoekers op straat in de binnenstad, de verhouding tussen straat- en garageparkeren in de binnenstad, het uitbreiden van het gebied met betaald parkeren, de vraag of een nieuwe parkeergarage aan de oostkant van de binnenstad nodig, haalbaar en betaalbaar is en de vraag hoe de gebruiker van parkeervoorzieningen beter bediend kan worden. Het digitale spel is te vinden op www.haarlem.nl/aanhetstuur.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.