Breda trekt tarief straatparkeren en garageparkeren gelijk

Breda laat het beleid los waarbij het parkeren in parkeergarages goedkoper is dan op straat. De ommezwaai wordt verantwoord door het feit dat het tariefverschil in de praktijk geen verschil maakt bij de keuze van de automobilist.

De tarieven voor het parkeren in de parkeergarages zijn nu nog lager dan voor het parkeren aan de openbare weg. De tariefdifferentiatie was onderdeel van het geformuleerde parkeerbeleid dat tot doel had dat het parkeren in de garages wordt gestimuleerd en het straatparkeren afneemt. Het blijkt echter dat tariefdifferentiatie op deze wijze onvoldoende effect heeft, aldus de gemeente nu. Doorslaggevend voor de keuze van een parkeervoorziening is: de locatie van de parkeervoorziening, de aard en duur van het bezoek, enzovoort.
In de begroting voor 2012 wordt nu voorgesteld de tarieven gelijk te trekken waardoor het parkeren in de garages qua prijspeil op gelijke hoogte komt met het parkeren aan de openbare weg. Tegelijk met het verhogen van het parkeertarief wordt het mogelijk om parkeerders niet meer per 15 minuten maar per 3 minuten te laten betalen. Naast het gelijktrekken van deze tarieven wordt met ingang van 2012 betaald parkeren ingevoerd in de fietsenstallingen. Door de gelijkstelling van de parkeertarieven en het invoeren van betaald parkeren in fietsenstallingen zal een meeropbrengst van € 1 miljoen gerealiseerd worden en daarmee hoopt de gemeente mede de dreigende tekorten op de begroting het hoofd te bieden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Breda trekt tarief straatparkeren en garageparkeren gelijk - VerkeersNet

Breda trekt tarief straatparkeren en garageparkeren gelijk

Breda laat het beleid los waarbij het parkeren in parkeergarages goedkoper is dan op straat. De ommezwaai wordt verantwoord door het feit dat het tariefverschil in de praktijk geen verschil maakt bij de keuze van de automobilist.

De tarieven voor het parkeren in de parkeergarages zijn nu nog lager dan voor het parkeren aan de openbare weg. De tariefdifferentiatie was onderdeel van het geformuleerde parkeerbeleid dat tot doel had dat het parkeren in de garages wordt gestimuleerd en het straatparkeren afneemt. Het blijkt echter dat tariefdifferentiatie op deze wijze onvoldoende effect heeft, aldus de gemeente nu. Doorslaggevend voor de keuze van een parkeervoorziening is: de locatie van de parkeervoorziening, de aard en duur van het bezoek, enzovoort.
In de begroting voor 2012 wordt nu voorgesteld de tarieven gelijk te trekken waardoor het parkeren in de garages qua prijspeil op gelijke hoogte komt met het parkeren aan de openbare weg. Tegelijk met het verhogen van het parkeertarief wordt het mogelijk om parkeerders niet meer per 15 minuten maar per 3 minuten te laten betalen. Naast het gelijktrekken van deze tarieven wordt met ingang van 2012 betaald parkeren ingevoerd in de fietsenstallingen. Door de gelijkstelling van de parkeertarieven en het invoeren van betaald parkeren in fietsenstallingen zal een meeropbrengst van € 1 miljoen gerealiseerd worden en daarmee hoopt de gemeente mede de dreigende tekorten op de begroting het hoofd te bieden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.