Reisplanner voor gehandicapten nog ver weg

Momenteel bestaat er nog geen systeem, waarmee gehandicapten een complete ov-reis kunnen plannen, rekening houdend met de toegankelijkheid van treinen, bussen en trams. En het ziet er naar uit dat zo’n systeem er ook niet snel komt. Daarvoor zijn er teveel partijen bij betrokken, zegt minister Eurlings in antwoord op Kamervragen.

De komende jaren werkt V&W samen met decentrale overheden en vervoerbedrijven aan het beter toegankelijk maken van het openbaar vervoer. Haltes en stations worden aangepast en de vervoermiddelen worden vervangen door meer toegankelijk materieel.
Volgens Eurlings zijn het de decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening over haltetoegankelijkheid. En in een aantal provincies en regio’s worden inmiddels ook al eerste stappen gezet om daadwerkelijk te komen tot een goede informatievoorziening. Invoering van een landelijk systeem stuit echter nog op een groot aantal problemen, aldus Eurlings. Een complicerende factor bij de inwinning van de benodigde informatie is bijvoorbeeld de veelheid aan actoren en de verschillen per provincie/regio. E zijn in totaal 19 OV-autoriteiten zijnde de opdrachtgevers, en 500 wegbeheerders zijnde de uitvoerders. Die 500 wegbeheerders zijn weer uit te splitsen in 12 provincies, 439 gemeenten, RWS, waterschappen en ook een aantal private organisaties (bv. Schiphol) met ieder een eigen planning en informatiesysteem.
Probleem is verder dat reisinformatiesystemen tot dusverre uitsluitend gericht zijn op bestemmingen en niet op afzonderlijke haltes. Een bestemming “stationsplein” kan bijvoorbeeld meerdere haltes bevatten, waarvan slecht één toegankelijk is.

Met een aantal provincies en regio’s verkent de minister nu wel de mogelijkheden om een methodiek te testen voor de inwinning van data en de integratie van toegankelijkheidsinformatie in een reisadvies.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.