Oprichting RETBuzz gaat niet door

Het oprichten van een gezamenlijk busbedrijf van RET en Qbuzz is van de baan. De Nederlandse Mededinging autoriteit (NMa) oordeelde dat deze samenwerking de markt zou kunnen verstoren.

Bij openbare aanbestedingen wordt de keuze gebaseerd op de prijs in combinatie met kwaliteitsaspecten. Daarnaast worden de concessies die worden uitgeschreven steeds groter. De eisen die gesteld worden aan de inschrijvers zijn hoog. Daardoor maken nieuwkomers of kleinere bedrijven nauwelijks kans, aldus de RET die daarom de samenwerking met Qbuzz opzocht. De NMa is echter van mening dat niet is uitgesloten dat de samenwerking van Qbuzz en RET een te sterke combinatie zou worden en daardoor wellicht een minder scherpe prijs zou bieden. Door dit oordeel van de NMa komt een eind aan de mogelijkheid gezamenlijk met Qbuzz in te schrijven voor de busconcessie in de regio Rotterdam die sinds twee weken is opengesteld. Ondanks de tegenvallende NMa uitspraak beziet de RET op welke wijze wel kan worden ingeschreven op de busconcessie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.