Openbare aanbesteding van het Amsterdamse OV per 2015

Onder druk van het Rijk heeft het dagelijks bestuur van de Stadsregio besloten over te gaan tot openbare aanbesteding van het Amsterdamse openbaar vervoer. Het dagelijks bestuur heeft het voornemen om een integrale concessie aan te besteden, die de exploitatie van zowel bus, tram als metro omvat. De looptijd is acht jaar met een eventuele verlenging van twee jaar. De concessie zal dan vanaf 2015 in werking kunnen treden.

De Stadsregio heeft de wens om de aan GVB gegunde concessie tot 2017 uit te dienen. Minister Schultz heeft echter aangegeven niet te willen meewerken aan het realiseren van de onderhands gegunde concessie. Zij stelde 31 oktober 2011 als ultimatum waarop zij wil vernemen welke acties in gang zijn gezet om te voldoen aan de aanbestedingsplicht.

Het dagelijks bestuur heeft een aanbestedingsstrategie vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de Stadsregio de aanbesteding zal uitvoeren. Er is gekozen voor het aanbesteden van een multimodale concessie (bus, tram en metro bij elkaar). Vervoertechnisch is het beter om de concessie niet te splitsen in een bus- en een railconcessie. Het is dan gemakkelijker om voor goede aansluitingen te zorgen, aldus de regio. De concessie omvat delen van beheer en onderhoud van de railinfrastructuur (integrale concessie). Hierdoor kan een goede afstemming met de exploitatie worden verkregen. Als gevolg van de door het Rijk opgelegde bezuinigingen zal voor de concessie Amsterdam een nieuw Programma van Eisen worden opgesteld. Ook volgt een inspraak- en adviesprocedure.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.