Concessieverlening OV rond Utrecht opnieuw vertraagd

Het gebakkelei rond de concessieverlening openbaar vervoer voor de regio Utrecht duurt voort. Nu heeft rechter het besluit geschorst waarbij de concessie van het openbaar vervoer in de regio Utrecht aan Qbuzz is verleend.

Dit besluit volgt op het verzoek om een voorlopige voorziening van huidige vervoerder Connexxion. De rechter oordeelde dat BRU aan alle eisen heeft voldaan die worden gesteld aan een onderhandelingsprocedure. De wijze waarop BRU de onderhandelingen heeft gevoerd is volgens de rechterlijke uitspraak echter niet juist.

Vorig jaar heeft zowel Qbuzz als Connexxion ingeschreven op de aanbesteding voor het OV in de regio Utrecht. BRU wees aanvankelijk Qbuzz aan als winnaar van de aanbesteding, maar moest nadien vaststellen dat beide inschrijvingen ongeldig waren wegens strijd met de door BRU gestelde eisen. De ongeldigverklaring van beide inschrijvingen is afgelopen juli door de rechter bekrachtigd. De aanbesteding is daarop vervolgd met een onderhandelingsprocedure. In die onderhandelingsprocedure zijn beide inschrijvers in de gelegenheid gesteld de gebreken in hun inschrijving te herstellen. Qbuzz heeft daarop een geldige inschrijving ingediend. De aanbieding van Connexxion was opnieuw niet geldig. Op 29 augustus 2011 heeft het dagelijks bestuur van BRU besloten de OV-concessie Regio Utrecht met ingang van 8 december 2012 voor acht jaar te gunnen aan Qbuzz. Connexxion, de huidige vervoerder, heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt en vroeg met succes aan de rechter om een voorlopige voorziening.

Omdat de oorspronkelijke startdatum van de nieuwe concessie, 11 december 2011, niet meer haalbaar is, heeft BRU de concessies van de huidige vervoerder Connexxion en haar dochteronderneming GVU verlengd tot en met 8 december 2012.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Concessieverlening OV rond Utrecht opnieuw vertraagd - VerkeersNet

Concessieverlening OV rond Utrecht opnieuw vertraagd

Het gebakkelei rond de concessieverlening openbaar vervoer voor de regio Utrecht duurt voort. Nu heeft rechter het besluit geschorst waarbij de concessie van het openbaar vervoer in de regio Utrecht aan Qbuzz is verleend.

Dit besluit volgt op het verzoek om een voorlopige voorziening van huidige vervoerder Connexxion. De rechter oordeelde dat BRU aan alle eisen heeft voldaan die worden gesteld aan een onderhandelingsprocedure. De wijze waarop BRU de onderhandelingen heeft gevoerd is volgens de rechterlijke uitspraak echter niet juist.

Vorig jaar heeft zowel Qbuzz als Connexxion ingeschreven op de aanbesteding voor het OV in de regio Utrecht. BRU wees aanvankelijk Qbuzz aan als winnaar van de aanbesteding, maar moest nadien vaststellen dat beide inschrijvingen ongeldig waren wegens strijd met de door BRU gestelde eisen. De ongeldigverklaring van beide inschrijvingen is afgelopen juli door de rechter bekrachtigd. De aanbesteding is daarop vervolgd met een onderhandelingsprocedure. In die onderhandelingsprocedure zijn beide inschrijvers in de gelegenheid gesteld de gebreken in hun inschrijving te herstellen. Qbuzz heeft daarop een geldige inschrijving ingediend. De aanbieding van Connexxion was opnieuw niet geldig. Op 29 augustus 2011 heeft het dagelijks bestuur van BRU besloten de OV-concessie Regio Utrecht met ingang van 8 december 2012 voor acht jaar te gunnen aan Qbuzz. Connexxion, de huidige vervoerder, heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt en vroeg met succes aan de rechter om een voorlopige voorziening.

Omdat de oorspronkelijke startdatum van de nieuwe concessie, 11 december 2011, niet meer haalbaar is, heeft BRU de concessies van de huidige vervoerder Connexxion en haar dochteronderneming GVU verlengd tot en met 8 december 2012.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.