NEN 6098 ‘Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages’ gepubliceerd

De nieuwe norm voor rookbeheersingssystemen in mechanisch geventileerde parkeergarages (NEN 6098) is gepubliceerd. Deze norm wordt gebruikt door brandweer, ontwerpers en brandveiligheidsadviseurs.
Conform de prestatie-eisen van het Bouwbesluit moeten grotere parkeergarages bouwkundig worden verdeeld in brandcompartimenten van 1.000 m2. Een oppervlakte van 1.000 m2 komt overeen met ongeveer 40 parkeerplaatsen. Het overgrote deel van de parkeergarages dat wordt gebouwd, is groter dan 1.000 m2. De complete parkeergarage is feitelijk één groot brandcompartiment, zonder nadere onderverdeling. Zowel brandweer als eigenaars van parkeergarages zien het opdelen in kleinere brandcompartimenten als onwenselijk, om veiligheidsredenen en praktische bezwaren.
Vanwege de grotere brandcompartimenten moeten maatregelen worden getroffen om aan het veiligheidsniveau van het Bouwbesluit te voldoen. Een van deze maatregelen kan een rookbeheersingssysteem zijn. Dit systeem zorgt voor beperking van de rookverspreiding en verwijdering (en daardoor beheersing) van rook en warmte die bij een brand ontstaan. Een rookbeheersingssysteem verbetert de condities voor een veilige ontsluiting en/of redding van mensen en voor bestrijding van brand in een vroeg stadium.

NEN 6098 geeft regels voor de ontwerpberekeningen van rookbeheersingssystemen in gesloten parkeergarages. De norm bevat richtlijnen om verschillende veiligheidsniveaus vast te leggen.

Een andere herziene norm die voor de parkeerwereld interessant is, is de NEN 2443. Maar die laat nog even op zich wachten. Deze norm geeft functionele en prestatie-eisen voor parkeerterreinen, stallinggarages, niet-openbare parkeergarages en openbare parkeergarages (parkeervoorzieningen). De commentaartermijn is inmiddels afgesloten en de definitieve versie wordt in de loop van dit jaar verwacht.
Eén van de opvallende veranderingen zal zijn rekening wordt gehouden met grotere auto’s. Het zogenaamde ontwerpvoertuig is (in de conceptversie van de norm) een paar centimeter gegroeid, van 4,74 meter tot 4,88 meter. En in de breedte van 1,77 meter naar 1,83 meter. Dat zal onder andere consequenties hebben voor de afmetingen van de parkeervakken en de plaatsing van de kolommen.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

NEN 6098 'Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages' gepubliceerd - VerkeersNet

NEN 6098 ‘Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages’ gepubliceerd

De nieuwe norm voor rookbeheersingssystemen in mechanisch geventileerde parkeergarages (NEN 6098) is gepubliceerd. Deze norm wordt gebruikt door brandweer, ontwerpers en brandveiligheidsadviseurs.
Conform de prestatie-eisen van het Bouwbesluit moeten grotere parkeergarages bouwkundig worden verdeeld in brandcompartimenten van 1.000 m2. Een oppervlakte van 1.000 m2 komt overeen met ongeveer 40 parkeerplaatsen. Het overgrote deel van de parkeergarages dat wordt gebouwd, is groter dan 1.000 m2. De complete parkeergarage is feitelijk één groot brandcompartiment, zonder nadere onderverdeling. Zowel brandweer als eigenaars van parkeergarages zien het opdelen in kleinere brandcompartimenten als onwenselijk, om veiligheidsredenen en praktische bezwaren.
Vanwege de grotere brandcompartimenten moeten maatregelen worden getroffen om aan het veiligheidsniveau van het Bouwbesluit te voldoen. Een van deze maatregelen kan een rookbeheersingssysteem zijn. Dit systeem zorgt voor beperking van de rookverspreiding en verwijdering (en daardoor beheersing) van rook en warmte die bij een brand ontstaan. Een rookbeheersingssysteem verbetert de condities voor een veilige ontsluiting en/of redding van mensen en voor bestrijding van brand in een vroeg stadium.

NEN 6098 geeft regels voor de ontwerpberekeningen van rookbeheersingssystemen in gesloten parkeergarages. De norm bevat richtlijnen om verschillende veiligheidsniveaus vast te leggen.

Een andere herziene norm die voor de parkeerwereld interessant is, is de NEN 2443. Maar die laat nog even op zich wachten. Deze norm geeft functionele en prestatie-eisen voor parkeerterreinen, stallinggarages, niet-openbare parkeergarages en openbare parkeergarages (parkeervoorzieningen). De commentaartermijn is inmiddels afgesloten en de definitieve versie wordt in de loop van dit jaar verwacht.
Eén van de opvallende veranderingen zal zijn rekening wordt gehouden met grotere auto’s. Het zogenaamde ontwerpvoertuig is (in de conceptversie van de norm) een paar centimeter gegroeid, van 4,74 meter tot 4,88 meter. En in de breedte van 1,77 meter naar 1,83 meter. Dat zal onder andere consequenties hebben voor de afmetingen van de parkeervakken en de plaatsing van de kolommen.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.