KIM en Goudappel twisten over gebruik verkeersmodellen

Volgen onderzoekinstituut KIM heeft bureau Goudappel op basis van een vervoersmodel ten onrechte ingeschat dat een treinverbinding tussen Breda en Utrecht levensvatbaar zou zijn. Volgens KIM trekt zo’n lijn aanzienlijk minder reizigers dan Goudappel heeft berekend.

BAM Infra en Goudappel Coffeng stellen dat een nieuwe, directe spoorlijn tussen Breda en Utrecht goed is voor de Nederlandse economie in het algemeen en die van de Randstad en Brabantstad in het bijzonder. Het gelijk op laten lopen van de bouw met de verbetering van de parallelle A27 levert volgens hen een besparing op de aanlegkosten op.
De discussie spitst zich nu toe op het door Goudappel gebruikte rekenmodel. Goudappel gebruikte een klassiek verkeers- en vervoersmodel. Het betreft een zogeheten zwaartekrachtmodel, waarin de reistijd tussen de activiteiten A en B, bijvoorbeeld wonen en werken, de belangrijkste verklaring geeft voor de kans dat er verplaatsingen tussen A en B optreden. Dit soort modellen werkt op een relatief hoog aggregatieniveau: voor grotere groepen mensen tegelijk.
Volgens een rapport van KIM is het gehanteerde prognosemodel is in principe geschikt voor stedelijke gebieden met dichte netwerken, maar heeft door zijn toepassing in een groter, bovenregionaal gebied als hier het geval is, een risico op overschatting van het toekomstige vervoer. Dat is de reden waarom KIM de totale vervoerwaarde op de nieuwe lijn 20 tot 40 procent lager schat dan in de studie van BAM en Goudappel Coffeng.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

KIM en Goudappel twisten over gebruik verkeersmodellen - VerkeersNet

KIM en Goudappel twisten over gebruik verkeersmodellen

Volgen onderzoekinstituut KIM heeft bureau Goudappel op basis van een vervoersmodel ten onrechte ingeschat dat een treinverbinding tussen Breda en Utrecht levensvatbaar zou zijn. Volgens KIM trekt zo’n lijn aanzienlijk minder reizigers dan Goudappel heeft berekend.

BAM Infra en Goudappel Coffeng stellen dat een nieuwe, directe spoorlijn tussen Breda en Utrecht goed is voor de Nederlandse economie in het algemeen en die van de Randstad en Brabantstad in het bijzonder. Het gelijk op laten lopen van de bouw met de verbetering van de parallelle A27 levert volgens hen een besparing op de aanlegkosten op.
De discussie spitst zich nu toe op het door Goudappel gebruikte rekenmodel. Goudappel gebruikte een klassiek verkeers- en vervoersmodel. Het betreft een zogeheten zwaartekrachtmodel, waarin de reistijd tussen de activiteiten A en B, bijvoorbeeld wonen en werken, de belangrijkste verklaring geeft voor de kans dat er verplaatsingen tussen A en B optreden. Dit soort modellen werkt op een relatief hoog aggregatieniveau: voor grotere groepen mensen tegelijk.
Volgens een rapport van KIM is het gehanteerde prognosemodel is in principe geschikt voor stedelijke gebieden met dichte netwerken, maar heeft door zijn toepassing in een groter, bovenregionaal gebied als hier het geval is, een risico op overschatting van het toekomstige vervoer. Dat is de reden waarom KIM de totale vervoerwaarde op de nieuwe lijn 20 tot 40 procent lager schat dan in de studie van BAM en Goudappel Coffeng.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.