Ambitieus OV-plan voor Noordoost-Brabant

Naast het bestaande streekvervoer, komt er een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) netwerk in Noordoost-Brabant. Als eerste stap zullen er comfortabele bussen, onbelemmerd rijden op de trajecten Uden/Veghel-‘s-Hertogenbosch, Uden/Veghel-Eindhoven en Uden/Veghel-Oss. Waar nodig worden busbanen aangelegd.
De provincie gaat samen met een aantal lokale organisaties en gemeenten dit plan uitwerken.
De provincie vroeg het bedrijfsleven begin dit jaar gevraagd plannen te maken voor beter hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in Noordoost-Brabant. Op basis van de vier ingediende plannen afgelopen zomer en de vele reacties tijdens twee voorlichtingssessies oktober jl., hebben de bestuurders deze keuze gemaakt.
Er is gekozen om de focus te leggen op die verbindingen waar de grootste vraag naar vervoer is. Het is de bedoeling dat er tussen ‘s-Hertogenbosch-Schijndel-Veghel-Uden-Oss en ‘s-Hertogenbosch-Schijndel-Veghel-Eindhoven vier maal per uur een snelle bus rijdt. Om de aantrekkelijkheid van deze bussen te verhogen, zal er veel aandacht zijn voor de haltes, de mogelijkheid tot overstappen op bestaande buslijnen, NS-stations en/of de fiets. Ook moet geleidelijke uitbouw van dit HOV-netwerk mogelijk zijn; daarmee inspelend op de vervoersgroei en ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. De kwaliteit van de busverbindingen in de kleine kernen blijft gehandhaafd, aldus de provincie.
Nadere studie moet uitwijzen of ook Nijmegen, Helmond en Boxtel kunnen aanhaken op het HOV-netwerk.
De plannen worden de komende maanden uitgewerkt en in provinciale staten en de
diverse gemeenteraden besproken. Na de zomer van 2009 wordt een definitief besluit genomen. In 2011moeten de HOV- bussen kunnen rijden, denkt de provincie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.