Den Haag creëert extra parkeerplekken in oudere wijken

Den Haag werkt aan een omvangrijk programma om meer parkeerruimte te scheppen in oudere woonwijken. Dat gebeurt door invoering van betaald parkeren, herinrichting van straten en de bouw van parkeergarages. Om de ernstige parkeerproblemen in de Haagse wijken Oud-Leyenburg, Vruchtenbuurt en Laakkwartier-Oost aan te pakken, komen er 615 parkeerplekken bij op straat.

De inrichting van deze straten dateert uit de tijd dat de auto nog niet het straatbeeld bepaalde. De stoepen zijn breed en op de straat mag aan een zijde geparkeerd worden. In de afgelopen decennia is het autobezit sterk toegenomen. Auto’s staan aan beide zijden van de straat geparkeerd, vaak half op de stoep, op straathoeken of in groenstroken. Hierdoor ontstaan onveilige situaties en moeilijk begaanbare straten, aldus de gemeente. Ambulances en brandweerwagens kunnen er soms niet door. Stoepen zijn slecht begaanbaar en het groen wordt aangetast.
Door aan beide zijden van de straten parkeerruimte te creëren en de stoepen te versmallen, komt er meer legale parkeerruimte. Maar ook het straatbeeld verbetert volgens de gemeente aanzienlijk. De ruimte voor voetgangers is kleiner, maar zonder obstakels. Straathoeken blijven autovrij door anti-parkeerpalen, waardoor voetgangers veiliger kunnen oversteken en hulpdiensten een vrije route hebben. Ook komen er in veel straten bomen bij en worden extra fietsnietjes geplaatst. In de wijk Leyenburg komen er zo’n 200 parkeerplekken bij. In de Vruchtenbuurt worden negen straten opnieuw ingericht, waardoor er ongeveer 215 parkeerplekken bijkomen. En in Laakkwartier-Oost komen er zo’n 200 parkeerplekken bij door tien straten opnieuw in te richten.
De afgelopen jaren werd in diverse Haagse wijken betaald parkeren ingevoerd om de parkeerdruk te verminderen. En met succes, zo blijkt volgens de gemeente uit evaluaties. Maar in vijf wijken is de parkeerproblematiek zo hardnekkig, dat alleen betaald parkeren geen oplossing biedt. Het gaat om de wijken Oud-Leyenburg, Oud- Scheveningen, Vruchtenbuurt, Heesterbuurt en Laakkwartier-Oost. In die wijken worden de komende jaren 2500 parkeerplekken gerealiseerd binnen het project ‘Toevoeging parkeerplaatsen in woongebieden.’ Een deel van deze nieuwe parkeerplekken komt er door straten anders in te richten, zodat er meer legale plekken ontstaan. In Laakkwartier-oost, Oud-Leyenburg en de Vruchtenbuurt is de parkeerproblematiek echter zo groot, dat ook gekeken wordt naar mogelijkheden voor parkeergarages. Als in een wijk alle benodigde nieuwe parkeerplekken zijn toegevoegd, wordt betaald parkeren ingevoerd. Dit is nodig om te voorkomen dat de beschikbare parkeerruimte alsnog grotendeels door niet-bewoners van de wijk gebruikt wordt.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Den Haag creëert extra parkeerplekken in oudere wijken - VerkeersNet

Den Haag creëert extra parkeerplekken in oudere wijken

Den Haag werkt aan een omvangrijk programma om meer parkeerruimte te scheppen in oudere woonwijken. Dat gebeurt door invoering van betaald parkeren, herinrichting van straten en de bouw van parkeergarages. Om de ernstige parkeerproblemen in de Haagse wijken Oud-Leyenburg, Vruchtenbuurt en Laakkwartier-Oost aan te pakken, komen er 615 parkeerplekken bij op straat.

De inrichting van deze straten dateert uit de tijd dat de auto nog niet het straatbeeld bepaalde. De stoepen zijn breed en op de straat mag aan een zijde geparkeerd worden. In de afgelopen decennia is het autobezit sterk toegenomen. Auto’s staan aan beide zijden van de straat geparkeerd, vaak half op de stoep, op straathoeken of in groenstroken. Hierdoor ontstaan onveilige situaties en moeilijk begaanbare straten, aldus de gemeente. Ambulances en brandweerwagens kunnen er soms niet door. Stoepen zijn slecht begaanbaar en het groen wordt aangetast.
Door aan beide zijden van de straten parkeerruimte te creëren en de stoepen te versmallen, komt er meer legale parkeerruimte. Maar ook het straatbeeld verbetert volgens de gemeente aanzienlijk. De ruimte voor voetgangers is kleiner, maar zonder obstakels. Straathoeken blijven autovrij door anti-parkeerpalen, waardoor voetgangers veiliger kunnen oversteken en hulpdiensten een vrije route hebben. Ook komen er in veel straten bomen bij en worden extra fietsnietjes geplaatst. In de wijk Leyenburg komen er zo’n 200 parkeerplekken bij. In de Vruchtenbuurt worden negen straten opnieuw ingericht, waardoor er ongeveer 215 parkeerplekken bijkomen. En in Laakkwartier-Oost komen er zo’n 200 parkeerplekken bij door tien straten opnieuw in te richten.
De afgelopen jaren werd in diverse Haagse wijken betaald parkeren ingevoerd om de parkeerdruk te verminderen. En met succes, zo blijkt volgens de gemeente uit evaluaties. Maar in vijf wijken is de parkeerproblematiek zo hardnekkig, dat alleen betaald parkeren geen oplossing biedt. Het gaat om de wijken Oud-Leyenburg, Oud- Scheveningen, Vruchtenbuurt, Heesterbuurt en Laakkwartier-Oost. In die wijken worden de komende jaren 2500 parkeerplekken gerealiseerd binnen het project ‘Toevoeging parkeerplaatsen in woongebieden.’ Een deel van deze nieuwe parkeerplekken komt er door straten anders in te richten, zodat er meer legale plekken ontstaan. In Laakkwartier-oost, Oud-Leyenburg en de Vruchtenbuurt is de parkeerproblematiek echter zo groot, dat ook gekeken wordt naar mogelijkheden voor parkeergarages. Als in een wijk alle benodigde nieuwe parkeerplekken zijn toegevoegd, wordt betaald parkeren ingevoerd. Dit is nodig om te voorkomen dat de beschikbare parkeerruimte alsnog grotendeels door niet-bewoners van de wijk gebruikt wordt.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.