Regels rond parkeren in Wro aangepast

Neem parkeereisen voor fiets en auto als ‘voorwaardelijke verplichting’ op in de regels van nieuwe/herziene bestemmingsplannen. Dat adviseert KpVV naar aanleiding van de geplande herziening van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een ‘voorwaardelijke verplichting’ (de plicht om bij een bepaald gebruik bepaalde voorzieningen te treffen) in de ‘regels’ van het bestemmingsplan op te nemen. Door deze mogelijkheid en de mogelijkheden voor wijzigingen en ontheffing in het bestemmingsplan op te nemen, kan het via het bestemmingsplan net zo flexibel als het nu kan via de bouw¬verordening, aldus KpVV.
De hoeveelheid ruimte voor fiets- en autoparkeren kan in het bestemmingsplan afhankelijk gesteld worden van de verwachte parkeerbehoefte. Deze parkeerbehoefte is te bepalen aan de hand van beleidsregels of richtlijnen. Zo gaat het bij autoparkeren via de bouwverordening nu ook: met op de CROW-kencijfers gebaseerde beleidsregels/richtlijnen in een door de gemeenteraad vastgestelde parkeer(normen)nota.
Tot het Besluit ruimtelijk ordening is vastgesteld hebben gemeente de keuze. Het kan geregeld worden via de (flexibele) werkwijze via bestemmingsplan en voorwaardelijke verplichting, maar de ‘oude’ weg via de bouwverordening vanuit de Woningwet blijft tot nader order ook te bewandelen. Pas als het regelen van parkeervoorschriften via de Wet op de ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen wettelijk is vastgelegd, wordt de ‘oude’ weg via de bouwverordening afgesloten (na een overgangsperiode van vijf jaar).

KpVV adviseert om nu al parkeereisen voor fiets en auto als ‘voorwaardelijke verplichting’ op te nemen in de regels van nieuwe/herziene bestemmings¬plannen, bijvoorbeeld in een gemeentelijke nota parkeernormen. Dat geldt voor elk bestemmings¬plan dat de komende vijf jaar vernieuwd wordt. Het ‘oude’ traject via de bouwverordening uit de Woningwet blijft voorlopig ook nog prima te hanteren. Maar het lijkt KpVV verstandig dat gemeenten voorsorteren op de nieuwe situatie en parkeervoorschriften regelen via bestemmingsplannen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.