Nieuwe kencijfers parkeren en verkeersgeneratie in ASVV online

De CROW-parkeerkencijfers en de CROW-kencijfers verkeersgeneratie zijn geactualiseerd en – tegen betaling – online beschikbaar via ASVV online. De ASVV online bevatte al parkeerkencijfers. De kencijfers verkeersgeneratie zijn in zijn geheel nieuw in de ASVV online. De kencijfers verkeersgeneratie zijn tegelijkertijd afgestemd met de parkeerkencijfers.
Als eerste stap in het proces zijn de functies waarvoor parkeerkencijfers zijn ontwikkeld vergeleken met de functies waarvoor kencijfers verkeersgeneratie zijn ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat de indeling in hoofdgroepen die voor verkeersgeneratie is gebruikt als basis is genomen voor de ontwikkeling van de nieuwe kencijfers. Er wordt onderscheid gemaakt naar: wonen, werken, winkelen en boodschappen, sport, cultuur en ontspanning, horeca en (verblijfs)recreatie, gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen en onderwijs. Deze keuze heeft geleid tot een aantal veranderingen.
Waar bij de parkeerkencijfers voorheen nog meerdere functies in een categorie zijn samengebracht (bijvoorbeeld grootschalige detailhandel omvat onder andere een bouwmarkt, tuincentrum en kringloopwinkel), zijn nu parkeerkencijfers per functie gegeven. Er wordt meer differentiatie geboden. Ook zijn er verschillende functies waarbinnen categorieën onderscheiden worden. Ook de kencijfers verkeersgeneratie zijn veranderd. Er is nu, vergelijkbaar met de parkeerkencijfers, onderscheid gemaakt naar stedelijkheidsgraad en er worden bandbreedtes gegeven. Deze differentiatie leidt tot veel meer keuzemogelijkheden en daarmee tot een betere aansluiting op de dagelijkse praktijk. Deze veranderingen zullen bij veruit de meeste functies niet leiden tot heel grote verschillen ten opzichte van de oude kencijfers.
Toegang tot ASVV-online kost €120,-. Naar verwachting verschijnt in november 2012 een CROW-publicatie met de nieuwe kencijfers parkeren en verkeersgeneratie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.