Hogere vergoeding gemeenten voor boa-parkeerbonnen

Gemeenten kunnen een vergoeding krijgen van € 25 voor door boa’s uitgeschreven beschikkingen voor fout parkeren op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving. Dat was €7,50. Het is een gevolg van een wetswijziging waardoor gemeenten na 1 januari 2009 kunnen kiezen tussen het opleggen van een bestuurlijke boete of een bestuurlijke strafbeschikking om de overlast in de openbare ruimte aan te pakken.

De bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete zijn nieuwe instrumenten om lichtere overtredingen af te handelen zonder tussenkomst van de straf- of bestuursrechter. In 2009 zullen gemeenten naar verwachting kunnen starten met de bestuurlijke boete. De bestuurlijke strafbeschikking zal gefaseerd worden ingevoerd, het eerst in de grote steden.
De verschillen en overeenkomsten zijn door de VNG op een rijtje gezet:

Bestuurlijke boete
• De bestuurlijke boete wordt opgelegd door een bestuurlijk toezichthouder die tevens bijzonder opsporingsambtenaar (boa) is in het kader van de identificatieplicht.
• Gemeenten dienen de keuze voor de bestuurlijke boete vast te leggen in de betreffende verordeningen.
• De opbrengsten van de boetes vloeien in de gemeentekas.
• De gemeente is volledig verantwoordelijk voor het gehele proces van oplegging en afdoening.
• Naast de opbrengst van de boetes kunnen gemeenten een vergoeding krijgen van € 25 voor door boa’s uitgeschreven beschikkingen voor ‘fout parkeren’ op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Lichte verkeersovertredingen (Wet Mulder), zoals foutparkeren, blauwe zone-overtredingen en dergelijke vallen overigens niet onder de bestuurlijke boete omdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuurlijke boete foutparkeren en andere lichte verkeersovertredingen heeft verworpen.

Bestuurlijke strafbeschikking
In 2009 kunnen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht al een strafbeschikking uitvaardigen. Vanaf 2010 kunnen ook de andere gemeenten voor het instrument kiezen.
• De bestuurlijke strafbeschikking zal worden opgelegd door een gemeentelijke boa, maar het Rijk draagt zorg voor inning via het Centraal Justitieel Incasso Bureau en de verzets- en beroepsprocedures.
• De opbrengst van de strafbeschikking gaat naar het Rijk, maar gemeenten ontvangen een vergoeding van € 40 per uitgeschreven proces-verbaal voor overlast.
• Gemeenten kunnen een vergoeding krijgen van € 25 voor door boa’s uitgeschreven beschikkingen voor ‘fout parkeren’ op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.