Hoogte parkeertarief berekenen op grond van economische waarde

Waarom kiest de ene gemeente voor een parkeertarief van € 2,20 en de andere voor € 1,10 per uur? Als je het vraagt, krijg je verschillende argumenten te horen. Bijvoorbeeld dat de tarieven kostendekkendheid moeten zijn, of dat ze worden afgestemd op die van de nabuurgemeente. Soms ook is het tarief simpelweg historisch gegroeid. Ecorys Transport en Mobiliteit heeft op verzoek van en in samenwerking met het KpVV een methode ontwikkeld om parkeertarieven te onderbouwen op basis van de economische waarde.

De methodiek is vastgelegd in een nieuwe KpVV-uitgave ‘Economische onderbouwing van parkeertarieven‘.  Centraal in de economische benadering staat het parkeertarief dat rekening houdt  met het ‘optimaal maatschappelijk nut’.  Dat ontstaat als de mensen op basis van het parkeertarief de juiste parkeerplaats kiezen. Een te goedkoop tarief is niet optimaal omdat zo teveel auto’s worden aangetrokken en mensen tegen hun zin ver weg moeten parkeren. Door een te hoog tarief blijven mensen weg.
Het optimale tarief wordt volgens Ecorys in belangrijke mate bepaald door de aantrekkelijkheid van het gebied. Hoe aantrekkelijker het gebied, des te hoger het tarief. ‘Zo weerspiegelen parkeertarieven het succes van het gebied in plaats van dat ze het probleem zouden zijn.’

De methode om dat tarief te berekenen bestaat in de kern uit een eenvoudig toe te passen formule die behalve met de aantrekkelijkheid rekening houdt met de bezettingsgraad en de tijdkosten. De aantrekkelijkheid wordt afgeleid van de huurprijzen van winkels. De bezettingsgraad wordt gebruikt als een maat voor de mate van vertraging die mensen ondervinden bij het zoeken naar een parkeerplaats en om vervolgens hun bestemming te bereiken. De tijdkosten die mensen rekenen kunnen variëren per doelgroep. Zakelijke bezoekers werken bijvoorbeeld meer vanuit ‘tijd is geld’ dan andere bezoekers. Ze zijn bereid meer te betalen voor een parkeerplaats als die een minimale reistijd geeft naar de voordeur van de bestemming.

Door het ideale parkeertarief te vergelijken met het huidige tarief en bezettingsgraad,  kan men zien of het huidige parkeertarief in verhouding staat tot het economisch functioneren van het centrum.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.