Amsterdam wil geparkeerde auto’s uit het straatbeeld

Er komen 5000 extra inpandige parkeerplaatsen, 2600 geparkeerde auto’s verdwijnen uiterlijk 2020 uit het straatbeeld. Dat staat in het nieuwe Parkeerplan van de gemeente Amsterdam.

Gemeentelijke parkeergarages worden daartoe begin 2013 opengesteld voor vergunninghouders, in commerciële parkeergarages worden de komende twee jaar ongebruikte plekken gehuurd.

Naast de in totaal 3300 bestaande parkeerplekken die de komende twee jaar voor bewoners beschikbaar komen in gemeentelijke en commerciële garages, worden circa 1700 plekken in parkeergarages bijgebouwd, deels op een goedkopere manier. Zo is er boven de diepe Noord/Zuidlijnstations Vijzelgracht en Rokin loze ruimte voor 500 parkeerplaatsen en is het relatief goedkoop om van die bestaande ruimtes parkeergarages te maken. Daarnaast zijn er al vergevorderde plannen voor de Marnixgarage en parkeergarage Boerenwetering (in totaal 1200 plekken). In totaal vraagt het Parkeerplan om een eenmalige investering van € 95 miljoen. De investering en exploitatiekosten worden volledig gedekt uit bestaande middelen.

Dankzij het totaal van circa 5000 extra plekken in bestaande en nieuwe garages kunnen er in het centrum in 2020 1700 parkeerplekken van straat verdwijnen waardoor de stad er aantrekkelijker uit moet gaan zien met minder geparkeerde auto’s op straat. Tegelijkertijd verkorten zowel de wachtlijsten voor een parkeervergunning als de zoektijden naar een parkeerplaats. Dit zoekgedrag leidt nu tot bijna 50.000 onnodige autokilometers per dag, zo becijfert de gemeente.

De gemeente Amsterdam betaalt verder autobezitters die hun auto nauwelijks gebruiken en hun vergunning willen inleveren een eenmalig bedrag van € 100. Dit gebeurt in de vorm van een mobiliteitsbudget, bijvoorbeeld korting op OV- en autodeelabonnementen. Bovendien mogen ze gebruik maken van de spijtoptantenregeling. Bij een nieuwe aanvraag komen ze bovenaan de wachtlijst te staan. Nu houden sommige bewoners om strategische redenen hun vergunning en is er voor hen geen prikkel om deze in te leveren.

Vanaf 1 januari 2013 maakt de gemeente het mogelijk om maandelijks minder te betalen voor een parkeervergunning. Vergunninghouders die hun auto aan de rand van stad op een P+R-terrein parkeren, kunnen tot de helft van hun vergunningtarief terugverdienen. Met elke vergunninghouder die buiten de stad parkeert en met iedere vergunning die wordt ingeleverd, ontstaat ruimte op straat voor een mooiere openbare ruimte, minder parkeerdruk en kortere wachtlijsten.

Om de parkeerproblemen voor mensen op de wachtlijst te verzachten, komen er rond de zomer van 2013 maximaal 1000 ondernemersjaarkaarten beschikbaar voor straatparkeren, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Het tarief van deze jaarkaart is vergelijkbaar met commerciële garages. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de lokale parkeerproblematiek, oplopend tot maximaal circa € 4000 per jaar.

De tarieven voor bezoekersparkeren blijven gelijk. Wel wordt binnenkort het aantal P+R-plekken (parkeren bij de Ring A10) fors uitgebreid. Het tarief gaat omlaag: voor 1 euro per dag (exclusief OV-kaartje) kunnen bezoekers parkeren en met het OV de stad in. Daarnaast breidt de gemeente nog dit jaar Real Time Parkeren (betalen per minuut) uit naar alle gemeentelijke parkeergarages.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.