Schade door files in 2013 verminderd

vaanpleinDe totale schade van files voor het goederenvervoer in 2013 bedroeg 613 tot 797 miljoen euro. De totale economische schade door vertragingen voor het vrachtverkeer voor de top 20 trajecten is gedaald van 129 miljoen euro in 2012 naar 98 miljoen in 2013. De grootste economische schade heeft plaatsgevonden op de A15 tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein.

Dat blijkt uit de Economische Wegwijzer waarin TLN en EVO op basis van onderzoek van TNO de top-20 trajecten van duurste files presenteren voor het goederenvervoer.

Volgens beide branche-organisaties is de daling van de schade door files een gevolg van de investeringen in extra wegcapaciteit. In de periode 2009-2013 is de economische schade met 53% tot 90% gedaald op trajecten waar de capaciteit is uitgebreid. Op andere locaties is de economische schade als gevolg van de files gestegen, in 2013 op 6 trajecten.

Voor het onderzoek heeft TNO de 50 grootste knelpunten op wegvakniveau gecombineerd tot een lijst van 20 duurste trajecten. TNO heeft daarbij gebruik gemaakt van RWS-gegevens en op hoofdlijnen de volgende methode gehanteerd:

1. Bepalen van het percentage vrachtverkeer per wegvak en per rijrichting;
2. Koppelen van het percentage vrachtverkeer aan de gegevens over filezwaarte per wegvak en rijrichting;
3. Corrigeren van de gegevens uit stap 2 voor binnen en buiten de spits (het aandeel vrachtverkeer is tijdens de spits lager dan daarbuiten;
4. Vaststellen van het aantal rijstroken per wegvak en rijrichting;
5. Bepalen van het aantal voertuigverliesuren voor vrachtauto’s per wegvak en rijrichting met behulp van de filezwaarte, het aandeel vrachtverkeer in de spits, het aandeel vrachtverkeer in de daluren en het aantal rijstroken per wegvak en rijrichting;
6. Bepalen van het schadebedrag voor vrachtverkeer per wegvak en rijrichting door het aantal voertuigverliesuren te vermenigvuldigen met de ‘value of time’van €42,92 per uur;
7. Rangschikken van de lijst wegvakken en richtingen naar schadebedrag, aflopend van hoog naar laag.

Het resultaat van het doorlopen van deze stappen is de top 50 knelpunten vrachtverkeer 2013. Een aantal van deze knelpunten ligt dicht bij elkaar op specifieke ‘trajecten’. Deze trajecten kunnen ook weer worden gerangschikt naar economische schade. TNO berekent de directe vertragingsschade van alle files voor het vrachtverkeer in 2013 op zo’n 258 miljoen euro. Naast direct vertragingsschade, leiden files ook tot andere kosten. Zo kan een file worden vermeden door om te rijden (omrijdkosten). Ook kan door files de inzet van extra voertuigen noodzakelijk zijn om binnen een bepaald tijdvenster toch alle goederen af te leveren. Verder vereist het inspelen op files aanpassingen in de rit- en routeplanning en dus extra inspanning van de planningsafdelingen. Tenslotte leiden vertragingen op de weg ook tot vertragingen in productieprocessen van bedrijven (indirecte kosten). TNO schat de totale kosten voor het goederenvervoer en logistieke processen als gevolg van files op 613 tot 797 miljoen euro per jaar.

top20-files

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.