Methode ‘Wikken en Wegen’ moet snel mobiliteitsproblemen oplossen

culemborgIn Culemborg zorgden verouderde rotondes voor veel oponthoud vanwege de grote aantallen fietsende scholieren. De wethouder dacht al aan de aanleg van een fiets-fly-over. Maar na ‘Wikken en Wegen’ bleek de oplossing om een extra fietspad aan te leggen waardoor het fietsverkeer niet meer driekwart over de rotonde hoeft te rijden.

Het is het resultaat van de aanpak ‘Wikken en Wegen’ waarmee CROW samen met zes adviesbureaus mobiliteitsproblemen snel tot een oplossing wil brengen.

Kernpunt is dat niet de oplossing of de maatregelen voorop staan, maar het probleem. In een aantal stappen worden de belangen van stakeholders afgewogen en onderzocht waar kansen liggen. Ook worden de gevolgen in kaart gebracht als er niet wordt ingegrepen.

Daarna pas worden oplossingen voorgesteld met de financiële consequenties.

In de tweede fase wordt naar de uitkomsten van het Wikken proces gekeken en staan de verschillende effecten van de verschillende alternatieven centraal.

Dit alles gebeurt in twee groepssessies van elk een dagdeel, waarbij de verschillende relevante disciplines vertegenwoordigd zijn.

Wikken en Wegen is bedoeld voor (decentrale) overheden, beleidsmakers en bestuurders die zoeken naar handvatten om eenvoudig en transparant tot onderbouwde afwegingen te komen voor investeringen/beleidsmaatregelen in mobiliteit en infrastructuur, aldus CROW.

De methode is door CROW samen met zes adviesbureaus ontwikkeld en getoetst. Dat zijn CE Delft, Decisio, Twijnstra Gudde, Ecorys, Buck Consultants en Goudappel Coffeng.

Volgens CROW leert de ervaring dat de inzet van Wikken en Wegen het meest loont bij mobiliteitsvraagstukken vanaf circa 250.000 euro.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.