Onderzoek naar betrouwbaarheid reistijden

reistijdenHet ministerie van Infrastructuur en Milieu laat onderzoek doen naar de betrouwbaarheid van reistijden op het Nederlands wegennet. Ook de reistijden op het onderliggend wegennet komen aan bod.

In de Nota Mobiliteit uit 2004 werd het doel van een betrouwbare en voorspelbare reistijd geïntroduceerd in het beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nieuw onderzoek moet duidelijk maken of de reistijden zoals ze worden gemeten een goed beeld geven van de werkelijkheid, want er is inmiddels nieuwe data beschikbaar is ook zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Reistijden per dag uit detectielussen op het hoofdwegennet worden gebruikt om verschillen ten opzichte van de verwachte reistijden af te leiden. Nieuw in dit onderzoek is dat ook gegevens over reistijden voor het onderliggend wegennet gebruikt worden. Hiervoor worden in gegevens gebruikt van videocamera’s die langs lokale wegen geplaatst zijn.

Het uiteindelijke doel is dat betrouwbaarheid van reistijden kan worden meegenomen in prognoses voor wegvervoer in Nederland. Daarom zal het Landelijk Model Systeem (LMS) met inzichten uit dit onderzoek worden aangepast. Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Significance.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.