Verkeersmodel voor Amsterdamse grachten

vaarkaartIn Amsterdam is het eerste realtime verkeersmodel voor plezier- en beroepsvaart ontwikkeld.

In de Amsterdamse grachten neemt de laatste jaren het aantal boten voor rondvaart, goederenvervoer en pleziervaart toe, dus ook de daarbij behorende drukte en overlast. Stichting Waternet , verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het verkeer over water, wil de drukte van dit verkeer in kaart brengen om het efficiënt te kunnen sturen.

Er zijn op 17 strategische punten in de grachten van Amsterdam speciale sensoren opgehangen waarmee passerende boten (anoniem) worden geteld. Die sensoren meten de richting, lengte en gemiddelde snelheid van de boten die langs varen.

Deze gegevens worden samen met de locatiegegevens van de gebruikers van de speciale VaarwaterApp gebruikt om ieder kwartier een drukteverwachting en actueel overzicht van de drukte op de grachten te maken.

Daarnaast kan het effect van een set aan maatregelen, zoals eenrichtingsverkeer of stremmingen, worden voorspeld en zichtbaar gemaakt.

Traditionele verkeersmodellen geven een drukte-indicatie af die volledig is gebaseerd op historische data. TNO, die het vaarmodel ontwikkelde, heeft daar bovenop nog een model gemaakt dat realtime draait en gekalibreerd wordt op actuele data.

Het verkeersmodel is momenteel nog in ontwikkeling. Het hele vaarseizoen van 2013 worden de voorspellingen gevolgd en waar nodig verbeterd. Gestreefd wordt aar een betrouwbaarheid van 95%.

Het verkeersmodel wordt via de Grachtensite in vereenvoudigde vorm getoond (www.grachtensite.nl). Daarmee kan iedereen op de Vaarkaart van de grachtensite zelf zien hoe de verkeerssituatie op de Amsterdamse grachten is.

De resultaten zijn daarnaast ook in de speciale VaarwaterApp te zien. Kleuren gegeven aan waar het druk, rustig of té druk is. Men kan dus vanaf het water de route aanpassen aan de verkeerssituatie. Die informatie wordt automatisch ieder kwartier bijgewerkt.

Het model geeft ook inzicht hoe vaak bruggen geopend moeten worden. En hoewel TNO het niet met zoveel woorden zegt, lijkt een koppeling met het wegverkeersmodel van de gemeente een voor de hand liggende volgende stap.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.