Verkeersmodel VENOM volledig operationeel in regio Amsterdam

venomSinds september is het verkeersmodel VENOM volledig operationeel en in gebruik voor de hele Metropoolregio, inclusief Amsterdam. Alle VENOM partners, waaronder de zestien gemeenten van de Stadsregio, beschikken nu over dit instrument voor regionale weg- en openbaar vervoer studies en over de basisprognoses voor verschillende toekomstscenario’s.

Voor verkeer- en vervoerstudies in de Noordvleugel wordt vaak gebruik gemaakt van het Nederlands Regionaal Model van Rijkswaterstaat; het NRM Randstad/West. Er is echter gebleken dat er binnen de Noordvleugel behoefte is aan een model dat meer op de (dynamiek van de) regio is toegespitst. Dit heeft geleid tot het VENOM (Verkeerskundig Noordvleugel Model).

Het model wordt ingezet om verkeer- en vervoerstromen in kaart te brengen en om inzicht te geven in de veranderingen naar de toekomst. Toepassingen zijn bijvoorbeeld studies naar vervoerwaarde- en bereikbaarheid, verkenningen en tracéstudies, subsidiebeoordelingen en milieuonderzoeken. Projecten die inmiddels van VENOM gebruik maken zijn onder andere: de verkenning doortrekking Amstelveenlijn, project Duinpolderweg, actualisatie verkeersmodel Zaanstad en het MIRT onderzoek ‘Study Station Schiphol’.

Aan VENOM hebben vele partijen meegewerkt: de Stadsregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord en negen andere regionale en lokale overheden in de Metropoolregio Amsterdam. De Stadsregio beheert VENOM namens alle partners en houdt zich bezig met de ontwikkeling, actualisatie en het onderhoud. Ook biedt de Stadsregio ondersteuning aan partners bij het toepassen van het model.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.