Toekomstbeeld: reisinfo op maat en in-car verkeersinformatie in plaats van borden

teslaOver tien jaar zal zestig procent van het Nederlandse wagenpark in verbinding staan met andere auto’s of online diensten. Uiteindelijk gaan we toe naar een situatie waarbij je alle benodigde informatie niet meer via borden langs en boven de weg, maar via je auto zal krijgen, aldus Minister Schultz van Haegen bij de presentatie van de Routekaart. De bredere beschikbaarheid van ‘open data’ en de combinatie van meer en grotere databronnen – ‘big data’ – zal leiden tot nieuwe inzichten en innovatieve diensten en bedrijven.

De Routekaart is ontwikkeld door IenM samen met wegbeheerders, service providers, industrie en onderzoekers. Er wordt een koers in uitgezet voor de vernieuwing van reisinformatiediensten en verkeersmanagement.

De nota onderscheidt zes transitiepaden naar de toekomst:

1. Van collectieve beïnvloeding naar een slimme mix van collectieve en individuele dienstverlening.
2. Een veranderende rol van wegkantsystemen.
3. Van lokaal/regionaal naar landelijk dekkende reisinformatie en verkeersmanagement.
4. Van business to government (B2G) naar business to consumer (B2C) en business to business (B2B).
5. Van eigendom van data naar maximale openheid en beschikbaarheid van data (publiek én privaat).
6. Van overheidsregie naar publiek-private samenwerking en allianties.

Concreet starten in 2014 al verschillende projecten waarbij nieuwe technologie wordt ingezet. In Amsterdam begint een grootschalige test waarbij automobilisten persoonlijke reistips op basis van real-time verkeersinformatie ontvangen. Onderdeel van de proef is ook een nieuw systeem waarbij verkeerslichten en toeritdosseerinstallaties inspelen op dreigende opstoppingen op de weg. Door files te voorspellen en de verkeerssystemen daarop af te stellen, kan de doorstroming op de weg worden verbeterd.

Op de A58 in Brabant en op de ‘slinger’ ( A13, A20, A16) Rotterdam komen proeven gericht op de bestrijding van files die ontstaan als gevolg van schokgolven in het verkeer, zogeheten spookfiles. Schokgolfbewegingen veroorzaken bijna een kwart van de files in Nederland.

Het project waarbij Nederland samen met Oostenrijk en Duitsland intelligente transportsystemen gaat inzetten maakt ook onderdeel uit van de plannen. Op de corridor Rotterdam, Frankfurt en Wenen krijgen weggebruikers vanaf 2016 via apparatuur in de auto een waarschuwing over werkzaamheden op hun route. Dit stelt de bestuurders in staat tijdig een alternatieve route te nemen of gas terug te nemen wat niet alleen goed is voor de veiligheid maar ook voor de doorstroming.

Daarnaast geven de auto’s die zijn uitgerust met nieuwe incar-apparatuur op deze corridor informatie door aan verkeerscentrales over de actuele omstandigheden op de weg. Aan de hand van de exacte locaties van de auto’s heeft de verkeerscentrale zo direct in beeld als er ergens een file ontstaat of dat het ergens mistig of glad is.

De betrokken partijen willen zich aanvullend specifiek gaan richten op het vrachtverkeer van en naar de Rotterdamse haven. Het gaat daarbij om de verstrekking van informatie aan individuele chauffeurs over bijvoorbeeld de beschikbare parkeerplaatsen langs de route, rij- en rusttijden en laad- en losmogelijkheden in de haven.

De nota stelt ook dat een bredere beschikbaarheid van ‘open data’ en de combinatie van meer en grotere databronnen – ‘big data’ – zal leiden tot nieuwe inzichten en innovatieve diensten en bedrijven.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.