Subsidie voor DVM bij rampen

Prof.dr.ir. Serge Hoogendoorn van de leerstoel Verkeersmanagement van Transport & Planning heeft 1,25 miljoen euro subsidie gekregen van het NWO voor onderzoek van verkeersmanagement bij uitzonderlijke gebeurtenissen zoals een ernstig ongeluk, extreem slecht weer of een evacuatie bij een bosbrand of een dreigende overstroming.

Voor het onderzoek gaat Hoogendoorn vier promovendi en een postdoc werven die elk een deelaspect van het probleem gaan onderzoeken, zo meldt de TU. Zo gaat één bestuderen hoe het rijgedrag van automobilisten verandert onder uitzonderlijke omstandigheden. Geven automobilisten anderen bijvoorbeeld minder ruimte als ze weten dat ze binnen een bepaalde tijd uit een gebied moeten vertrekken? Een tweede promovendus gaat onderzoeken op welke manier mensen in dit soort situaties met informatie en instructies omgaan.Vertrekken ze als de overheid tot een evacuatie besluit? Zo ja, op welk tijdstip en via welke route?
Nummer drie gaat werken aan een wiskundig model waarmee men de verkeersafwikkeling kan beschrijven en

voorspellen, terwijl nummer vier gaat onderzoeken wat er op het gebied van verkeersmanagement mogelijk is in uitzonderlijke situaties, zoals toeritdosering en lane reversal.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Subsidie voor DVM bij rampen - VerkeersNet

Subsidie voor DVM bij rampen

Prof.dr.ir. Serge Hoogendoorn van de leerstoel Verkeersmanagement van Transport & Planning heeft 1,25 miljoen euro subsidie gekregen van het NWO voor onderzoek van verkeersmanagement bij uitzonderlijke gebeurtenissen zoals een ernstig ongeluk, extreem slecht weer of een evacuatie bij een bosbrand of een dreigende overstroming.

Voor het onderzoek gaat Hoogendoorn vier promovendi en een postdoc werven die elk een deelaspect van het probleem gaan onderzoeken, zo meldt de TU. Zo gaat één bestuderen hoe het rijgedrag van automobilisten verandert onder uitzonderlijke omstandigheden. Geven automobilisten anderen bijvoorbeeld minder ruimte als ze weten dat ze binnen een bepaalde tijd uit een gebied moeten vertrekken? Een tweede promovendus gaat onderzoeken op welke manier mensen in dit soort situaties met informatie en instructies omgaan.Vertrekken ze als de overheid tot een evacuatie besluit? Zo ja, op welk tijdstip en via welke route?
Nummer drie gaat werken aan een wiskundig model waarmee men de verkeersafwikkeling kan beschrijven en

voorspellen, terwijl nummer vier gaat onderzoeken wat er op het gebied van verkeersmanagement mogelijk is in uitzonderlijke situaties, zoals toeritdosering en lane reversal.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.