Betere kruispuntregelingen met Intergroen

verkeerslichtHet beter benutten van groentijden op kruispunten verbetert de doorstroming en maakt verkeersregelingen geloofwaardiger – en daarmee veiliger. Dat blijkt uit praktijkervaringen in Rotterdam. Grontmij en het Groene Golfteam van RWS hebben inmiddels de potentiële winst bij landelijke invoering onderzocht, zo meldt brancheorganisatie Astrin.

Intergroen is een methode waarbij ‘lucht’ uit een verkeersregeling wordt gehaald door verkeersrichtingen sneller na elkaar groen te geven, met inachtneming van voorschriften voor verkeersveiligheid. Dit vermindert het bekende gevoel dat je als verkeersdeelnemer ‘voor niets’ staat te wachten.

De methode maakt gebruik van negatieve ontruimingstijden in de cyclus. Deze worden momenteel op nul afgerond, waardoor een grotere veiligheidsmarge wordt aangehouden dan noodzakelijk. Door in deze gevallen de tijd tussen de groenfasen beter te benutten, kan de capaciteit van kruispunten verhoogd worden, zo bleek eerder uit een proefproject in Rotterdam. Bovendien vergroot het de geloofwaardigheid van regelingen, zodat verkeersdeelnemers minder snel door rood zullen rijden.

Onderzoek van Grontmij, in samenwerking met het Groene Golfteam van Rijkswaterstaat, laat zien dat het aantal voertuigverliesuren op kruispunten zo met gemiddeld 3,6% kan worden teruggebracht. Dat zou landelijk een besparing van 4.870.000 voertuigverliesuren betekenen.

Intergroen kan pas landelijk worden ingezet als het is opgenomen in de NEN-3384. De Gemeente Rotterdam en Grontmij hebben inmiddels het draagvlak hiervoor gepeild, met name bij verkeersregeltechnici (bij marktpartijen én wegbeheerders), leveranciers en de Normcommissie. In het algemeen staat men positief tegenover het idee.

Nader onderzoek, waarover nu overlegd wordt met onderzoeksinstituten, moet uitwijzen of Intergroen landelijk inzetbaar is zonder de verkeersveiligheid te ondermijnen.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Betere kruispuntregelingen met Intergroen - VerkeersNet

Betere kruispuntregelingen met Intergroen

verkeerslichtHet beter benutten van groentijden op kruispunten verbetert de doorstroming en maakt verkeersregelingen geloofwaardiger – en daarmee veiliger. Dat blijkt uit praktijkervaringen in Rotterdam. Grontmij en het Groene Golfteam van RWS hebben inmiddels de potentiële winst bij landelijke invoering onderzocht, zo meldt brancheorganisatie Astrin.

Intergroen is een methode waarbij ‘lucht’ uit een verkeersregeling wordt gehaald door verkeersrichtingen sneller na elkaar groen te geven, met inachtneming van voorschriften voor verkeersveiligheid. Dit vermindert het bekende gevoel dat je als verkeersdeelnemer ‘voor niets’ staat te wachten.

De methode maakt gebruik van negatieve ontruimingstijden in de cyclus. Deze worden momenteel op nul afgerond, waardoor een grotere veiligheidsmarge wordt aangehouden dan noodzakelijk. Door in deze gevallen de tijd tussen de groenfasen beter te benutten, kan de capaciteit van kruispunten verhoogd worden, zo bleek eerder uit een proefproject in Rotterdam. Bovendien vergroot het de geloofwaardigheid van regelingen, zodat verkeersdeelnemers minder snel door rood zullen rijden.

Onderzoek van Grontmij, in samenwerking met het Groene Golfteam van Rijkswaterstaat, laat zien dat het aantal voertuigverliesuren op kruispunten zo met gemiddeld 3,6% kan worden teruggebracht. Dat zou landelijk een besparing van 4.870.000 voertuigverliesuren betekenen.

Intergroen kan pas landelijk worden ingezet als het is opgenomen in de NEN-3384. De Gemeente Rotterdam en Grontmij hebben inmiddels het draagvlak hiervoor gepeild, met name bij verkeersregeltechnici (bij marktpartijen én wegbeheerders), leveranciers en de Normcommissie. In het algemeen staat men positief tegenover het idee.

Nader onderzoek, waarover nu overlegd wordt met onderzoeksinstituten, moet uitwijzen of Intergroen landelijk inzetbaar is zonder de verkeersveiligheid te ondermijnen.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.