Rotterdam tevreden met ‘Intergroen’

intergroenEen proef met Intergroen in Rotterdam heeft uitgewezen dat het concept goed voldoet. Bij Intergroen wordt de ontruimingstijd tot een minimum teruggebracht.

Verkeerslichten zijn zo afgestemd dat conflicterende richtingen nooit tegelijkertijd groen licht geven. De tijd tussen twee richtingen, heet de ontruimingstijd. Dat is dus de tijd tussen het rood worden voor de richting die het kruispunt verlaat (de afrijder) en het groen voor de richting die op het kruispunt aankomt (de oprijder). Uit de berekening van de op- en afrijtijden kan een (berekende) negatieve waarde voor de ontruimingstijd komen. Deze worden momenteel op nul afgerond, waardoor een grotere veiligheidsmarge wordt aangehouden dan noodzakelijk, zo blijkt nu. 

Het wel benutten van deze negatieve ontruimingstijd en sneller groen geven wanneer dat kan, wordt heet ‘Intergroen’.

Rijkswaterstaat en Grontmij voerden met behulp van microsimulatie een steekproef uit op representatieve kruispunttypen. Hieruit bleek dat er genoeg ruimte in ontruimingstijden zat om richtingen sneller groen te geven, met inachtneming van de richtlijn voor ontruimingstijden. Ook in praktijk werd het idee getest. Zo is het Churchillplein in Rotterdam met intergroen ingericht. De gemeente Rotterdam is tevreden met deze manier van regelen; er kwamen geen klachten van weggebruikers.

Grontmij heeft becijferd dat landelijke invoering jaarlijks naar schatting 45 miljoen euro aan reistijdwinst zou opleveren. 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.