Grote belangstelling marktconsultatie certificering en aanbesteding kilometerprijs

Voor de marktconsultatie certificering en de aanbesteding van het kilometerprijssysteem hebben zich respectievelijk 18 en 47 partijen aangemeld.

De certificering en aanbesteding gingen op 18 december vorig jaar van start. De marktconsultatie voor de certificering, het zogenoemde ‘hoofdspoor’, is opgedeeld in drie onderdelen. Daarvan zijn er nu twee opengesteld voor inschrijving namelijk de certificering van de inbouw van de registratievoorziening en van de dienstverlening door private partijen. Voor de inbouw van de registratievoorziening hebben 7 gegadigden zich aangemeld. De overige 11 kandidaten denken mee over de certificering van de dienstverlening door private partijen. Het derde onderdeel, de certificering van de registratievoorziening zelf, zal later van start gaat. Begin maart wordt bekend welke partijen geselecteerd zijn voor de marktconsultatie certificering. Voor de verdere invulling van het consultatieprogramma wordt voor de geselecteerde partijen 16 maart een startbijeenkomst georganiseerd.

Voor de aanbesteding van de hebben 47 partijen zich volgens de procedure als deelnemer aangemeld. De door de partijen ingediende verzoeken tot deelneming worden de komende tijd inhoudelijk beoordeeld en geverifieerd op compleetheid. Uit deze 47 worden maximaal 19 partijen geselecteerd voor de concurrentiegerichte dialoog. De aanbesteding is gestart voor de vijf zogeheten tijd kritische percelen, het zogenaamde ‘garantiespoor’. Dit zijn de onderdelen die het hart van het systeem vormen en als terugvaloptie noodzakelijk zijn voor grootschalige praktijktesten met het systeem van de kilometerprijs in 2010.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.