Open Data Challenge parkeren, fiets en ov

opendataDe grote gemeenten vragen ontwikkelaars om op basis van Open Data toepassingen te ontwikkelingen op terreinen als parkeren, fiets en openbaar vervoer.

Door gemeenten in Nederland worden steeds meer open data beschikbaar gesteld. Aan de hand van de beschikbare data is al een aantal nuttige toepassingen ontwikkeld. Toch blijft de ontwikkeling van toepassingen nog achter. Door als gemeenten meer samen te werken bij het aanbod van open data en deze op meer uniforme wijze aan te bieden, wordt het ook voor ontwikkelaars aantrekkelijker om toepassingen te ontwikkelen. De gemeente Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn daarom, in samenwerking met de Waag Society, gestart met het project ‘Open Data FWD’.

Tijdens de startbijeenkomst is door gemeenten en developers gekeken naar maatschappelijke problemen waar toepassingen van Open Data een bijdrage kunnen leveren. Als meest urgent werden parkeren voor zowel auto’s als fietsers en verbetering van OV data zoals correcte halte-informatie aangegeven.

Open Data met bezetting van de parkeergarages zijn al beschikbaar in Amsterdam en binnenkort ook Rotterdam. Met betrekking tot de beschikbaarheid zal de ontwikkeling van real time informatie nog lang duren. Tijdens de startbijeenkomst is afgesproken is om ook historische gegevens op basis van parkeertellingen en informatie uit digitaal parkeren beschikbaar te stellen.

Met de toename van het aantal fietsen wordt het ook steeds moeilijker een parkeerplekje te vinden voor je fiets. Dit geldt met name voor drukke punten rondom stations, winkelgebieden en uitgaanscentra. Daarnaast wordt verwacht dat fietsers meer informatie willen over de kwaliteit van fietsenstallingen. Naast fietsparkeren is ook veiligheid en doorstroming in grote steden een toenemend probleem. Er is echter te weinig data beschikbaar om goed beleid te kunnen ontwikkelen, aldus de gemeenten. Binnen dit thema is het (crowdsourced) genereren van data dan ook een speerpunt. Concrete vraagstukken richten zich op fietsparkeren, optimale benutting van stallingen en weesfietsen (kosten voor verwijdering zijn 50 a 60 euro per fiets). Ook het tegengaan van diefstal, het in beeld brengen van fietsstromen en het verbeteren van verkeersveiligheid en doorstroming zijn belangrijk. Hulp bij het genereren van data is welkom. De grootste vraag: waar is plek voor mijn fiets? Voorbeelden: Zelfs op de drukste plekken is vaak nog wel ergens een leeg rek te vinden, maar hoe kom je daar achter? Waar kan ik mijn scooter stallen? Kan ik ergens veilig mijn elektrische fiets kwijt? Ik heb vanmorgen mijn fiets in de fietsflat gezet, maar waar staat deze nu? Zijn er (financieel haalbare) mogelijkheden om realtime inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van lege fietsrekken?

Er is enorm veel reisinformatie beschikbaar met betrekking tot het openbaar vervoer. Het probleem is echter dat deze niet altijd correct, realtime en actueel is. Reizigers worden verkeerd geïnformeerd en kunnen daardoor hinder ondervinden. Binnen het thema OV, zoekt men naar toepassingen die inzichtelijk maken of een halte tijdelijk gesloten is of een bus wordt omgeleid. En of de trein nog op het perron staat of dat je beter even langs de Kiosk kan voor wat koffie. Ook ziet men graag applicaties die feedback van reizigers weten te structureren, denk aan beoordelingen van vervoerders en lijnen. Een soort IENS voor het OV. Tot slot is er een gebrek aan bredere data (van tips voor de beste ‘coffee-to-go’ tot crowdsourced ratings van de dienstverlening) en zijn er applicaties nodig die mensen met een mobiliteitsbeperking ondersteunen. Concreet gaat het vooral om correcte halteinformatie, ook als er een calamiteit is. Specifiek is tijdens de kickoff gesproken over correcte up-to-date informatie over toegankelijkheid van haltes voor gehandicapten.

Om ontwikkelaars te stimuleren mobiliteitsdata te gebruiken voor slimme toepassingen is door de samenwerkende gemeenten een Challenge georganiseerd. De beste concepten voor de hierboven omschreven thema’s ontvangen een geldbedrag voor verdere ontwikkeling van hun concept. Er wordt drie keer € 4.000,- en een aanmoedigingsprijs van € 1.000,- uitgereikt. Daarnaast krijgen gekwalificeerde deelnemers tijdens het slotevenement de kans om te pitchen voor investeerders in een businesslounge en maken zij kans op een plek op het podium van Future Everything 2015 in Manchester. Tot slot gaan ze in gesprek met beslissingsmakers binnen de vier grootste gemeenten van Nederland.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.